• 29. oktober 2020

Næste pilotmøde, agenda og forslag

Sidst opdateret: 13. november 2013 (kontaktperson: Peter Bech)

Referat af Hotliner Pilotmødet 2013 på Sjælland

Tid og Sted:

Lørdag d. 9. november 2013 Kl 13.00 hos Ole Hald i fælleshuset i Vedbæk:

Deltagere:

Tommy Persson (TP), Jeppe Alkærsig (JA), Joachim B. Jensen (JBJ), Ole Hald (OH), Peter Bech (PB), Jørgen Bentsen (JB), Jonas Weber Rasmussen (JWR), Allan Plambeck (AP), Michael Sandvad (MS).

Afbud: Peter Hasbo

Agenda

 1. Kl. 13.00 til 14:30 frokost
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens 200 sekunder
 4. DM 2013 i F5B og Hotliner Intro samt årets hæderspris uddeles
 5. 2014 F5B landsholdet (Piloter og Teammananger)
 6. Gennemgang af regnskabet for 2013
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af styringsgruppe
 9. FAI regler/danske regler
 10. Dansk stævnekalender 2014 og udnævnelse af stævneansvarlige
 11. Budget 2014
 12. Pilotmødet næste år
 13. Eventuelt

 

Referat:

1. Frokost

Ole serverede en klassisk "smør selv# frokost med godt pålæg og varm leverpostej og ostebord. Til mødet fik vi kaffe og kager.

2. Valg af dirigent og referent

JA blev valgt som dirigent og PB som refereant

3. Formandens 200 sekunder

Årsberetningen (PDF)

4. DM 2013 i F5B og Hotliner Intro samt årets hæderspris uddeles

Link til fesultatet af Danmarksmesterskabet

Årets hæderspris gik tll Michael Sandvad som "Årets Gazelle"

5. 2014 F5B landsholdet (Piloter og Teammananger)

Link til resultatet af Landsholdsudtagelsen til VM i 2014

Jeppe, Tommy og Joachim bekræftede deres deltagelse. Jørgen Bentsen viste interesse for at tage med som hjælper.

Landsholdet opfordrede Peter Bech til at være holdleder, hvilket han accepterede.

VM foregår i Turnau nær Graz i Østrig i perioden 23-29. augsut 2014: VM link

6. Gennamgang af regnskab fro 2013.

Vi mangler endnu at bruge de knap 12.00 kr. der var sat til side til udstyr og er sparet på andre konti. Følgende action plan blev vedtaget og accepteret af de udførende piloter:

 • Refurbish af tidtagerboxe: PB og MS
 • Nyt sigtestativ og elektronisk afstandsmåler: JBJ
 • Strecke computer: JB og JA
 • Nye batterier i Walkier: PB
 • Stævetelemtrisystem iht FAI regler udersøges og der fremstilles et beslutningsgrundlag til styringsgruppe vedr. anskaffelse: TP.

7. Forslag

Der var indleveret 2 forslag, se nedenfor.

De var allerede behandlet vedtaget udført i indeværende år under under pukt 6.

8. Valg af stryingsgruppe

Tommy, Jeppe og Ole blev genvalgt. Allan Plambeck blev nyvalgt med fokus på Holtliner Intro.

Konstituering af Stryingsgruppen:

Tommy Persson: Formand med hovedvægten på klassens ansigt udadtil og ansvarlig for pilotmødet.

Jeppe Alkærsig: Ansvarlig for stævneplanlægning og resultater, herunder publicering på MDK WEB

Ole Hald: Ansvarlig for at følge med på regelområdet og holde stryingsgruppen orienteret.

Allan Plambeck: Være "focal point" for Hotliner Intro, f.eks. bistå med råd og vejledning til Intro interesserede

Peter Bech fortsætter som administrator af økonomien og hjemmesiden for styringsgruppen

9.Regler

Der er ingen regelændringer bortset fra, at reglen om stæveudleveret telemetri udstyr til kontrol af wattminutter træder i kraft og det kan forventes at ville blev brugt første gang til VM i Østrig.

Det blev dog bemærkert reglen om "baneflyvningskassen" som man ikke må vflyve ind i under varighedsflyvningen UANSET OM DER ER NOGEN DER FLYVER BANE ELLER EJ, samt at maksimum vægten for akkupaken er slettet. Vores konkurrencevejledning skal rettes tilsvarende.

10. Præliminær stævenplan for danske stævner 2014:

3. maj Vordingborg: JB

21. Juni Langstrup Eurotour: JBJ og PB

9. aug Silkeborg: TP

13. september KFK: AP

11. Budget 2014

Der blev vedtaget et budget på ca. kr. 37.000 til forelæggelser for Eliteudvalget. Den primære post er VM i Østrig 2014.

12. Næste pilotmøde

JB tilbød at holde dette d. 18. oktober 2014. Se indbydelsen her

13. Eventuelt

Traditionen tro var det meste eventuelt allerde behandlet undervejs. Men et punkt stod tilbage: Jeppe fremviste et smart system til "solotræning" med videokamera som "liniedommer" ved B. Der kommer mere fra Jeppe i form af komponentliste og "howto". Der var kun et enkelt udestående vedr. programmeringen i C++ som MS tilbyd at hjælpe med.

--- SLUT og tak for god ro og orden ---

Landsholdet: VM i Østrig

Jeppe, Tommy, Joachim

Holdleder: Peter Bech stiller sig til rådighed

Styringsgruppens forslag:

1.      Indkøb af "limiter-telemetri udstyr" til træning til F5B VM. (Tommy)

2.      Opdatering af "baneudstyr" med on-line computer, så loggen kan fremlægges under konkurrencen (Tommy) 

Forslag fra piloterne:

ingen