• 25. oktober 2020

Pilotmødet 2014

Sidst opdateret: 23. oktober 2014 (kontaktperson: Peter Bech)

Foreløbigt Referat fra Hotliner Pilotmødet 2014 på Sjælland

Tid og Sted

Lørdag d. 18. oktober 2014 Kl 13.00 hos Jørgen Bentsen i Smørum:

Fremsendelse af forslag til behandling:

Send forslag til: Peter Bech ot Tommy Persson

Tilmeldt pr. dd

Tilmeldt: Jørgen Bentsen, Jeppe Alkærsig, Peter Bech, Tommy Persson, Jonas Weber, Michael Sandvad, Allan Plambeck

Afbud:

Ole Hald, Joachim

Agenda

 1. Kl. 13.00 til 14:30 frokost
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens 200 sekunder
 4. DM i F5B og Hotliner Intro samt årets hæderspris uddeles
 5. F5B landsholdet (Piloter og Teammananger)
 6. Gennemgang af regnskabet
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af styringsgruppe
 9. FAI regler/danske regler
 10. Dansk stævnekalender og udnævnelse af stævneansvarlige
 11. Budget
 12. Næste Pilotmøde
 13. Eventuelt

Retningslinier for regelændringer:

 • Fredsperioden for regelændinrger skal generelt være mindst 2 år.
 • Beslutninger truffet på pilotmødet er normalt bindende med mindre de er i konflikt med overordnede principper, regelsæt elller vejledninger (jvf Eliteudvalgets fundats, MDK's love og regler samt FAI reglerne)
 • Beslutninger træffes principielt alene blandt de fremmødte piloter
 • Klassespecifikke regler bør principielt alene vedtages af klassens aktive piloter
 • Beslutninger truffet på pilotmødet træder i kraft førstkommende 1. januar.

Stævnekalender:

Danske

Der er indløbet følgende tilsagn:

Eurotour

Pr. definition de 3 nærmeste.

Indkomne forslag:

Styringsgruppens forslag:

1. For at gøre det muligt for klubberne at købe ind i god tid uden at risikere underskud "bindes" tilmeldinger onsdag aften inden stævnet.

2. Vi skal have taget stilling til hvad vi gør med limiter kontra telemetri logger fremover

Forslag fra piloterne:

Fra Jeppe: I øjeblikket tilgodeser vores udtagelsesregler for udenlandske stævner stort set kun de tyske, da de normalt ligger tættest på.

 

Når vi nu selv har så store udfordringer med at finde udenlandske deltagere ville det give god mening at vi selv spredte vores deltagelse ud på flere nationer.

 

Jeg foreslår derfor at vores tællende udenlandske konkurrencer ændres fra de 3 tætteste, til de 3 tætteste spredt over 3 nationer.

 

Det ville have betydet at de tællende i år havde været (afstand til københavn):
 • Wolfhagen GER 666
 • Meggenhofen AT 1079
 • Woodchurch UK 1170 (flybillet 8-900 + tube 350 = ca 1200)
Vi skal samtidig have besluttet hvor vi måler fra, da det skubber rundt på rækkefølgen om man måler fra København eller Hamborg.
 

Referat:


1. Frokost

Jørgen serverede suppe, steg og ctronfromage, herligt og meget veltiialvet måltid.

2. Valg af ordstyrer og referent

Jeppe påtog sig jobbet som ordstyrer og Peter jobbet som referent


3. Formandens beretning

Tommy aflagde en flot beretning som kan ses her: Beretning 2014

4. DM pokalceremoni og årets hæderspris

dm 20014

I midten danmarksmester 2014, Jeppe Alkærsig. Til venstre vicedamnarksmester Tommy Persson. Til højre, Jonas Weber Rasmussen på 3.die pladsen.

Jonas fik også årets hæderspris med følgende begrundelse: Jonas er et godt eksemepel på at den stabile flyvning skaber jævnt voksende resultater. Jonas startede i Holtiner intro i 2012 og skiftede allerede til F5B i 2013. Jonas flyver med en "ældre" Avionk B1L som var hittet i 2002-2004, og han udtaler, at han ikke behøver en ny model før han ikke kan komme længere med B1'eren!

5. Bekræftelse af landshold og valg af holdleder for 2012

Jeppe, Tommy og Jonas bekræftede deres landsholdsplads for 2015. Man udskød valg af holdleder til det evt. ville blive nødvendigt.

6. Regnskab for 2014

Peter gennemgik regnksabet for 2014. Når de sidste udgifter er bllevet betalt, har vi brugt det godkendte budget på kr.ca. 35.000kr.

Der blev ikke plads til vedligeholdels mv. af udstyr så dette udskydes til næste års budget.

7. indkomne forslag

Styringsgruppens forslag:

Forslag 1. blev vedtaget

Forslag 2. tillingtagen blev til: Systemeafprøves udenfor officiel konkurrence før vi tager det i brug i officielle konkurrencer. Problem med stiktilpasning skal også løses først.

Pilotforslag fra Jeppe:

Forslaget blev ikke vedtaget, men til gengæld blev det vedtaget at den ene af de "tællende konkurrencer" skal være baseret på det endelige Eurotour resultat efter sædvanlig promille forholdsholdstal i forhold til den bedste danskers resultat.

Beregningn bliver altså: Resultatet fra de danske konkurrencer og det samlede resultat fra Eurotouren lægges sammen og det dårligste danske resultat trækkes fra hvis der er mere end 2 danske konkurrencer.

I praksis betyder det, at det bliver nødvendtgt at deltager i mindst 3 Eurotour konkurrencer, hvoraf den ene er den danske og de de 2 andre er i udlandet.

8. Valg af styringsgruppe og udvalg

Tommy og Jeppe blev genvalgt som stryingsgruppe.

Peter accepterede at fortsætte som økonoma etc. og med webredigeriing for styringsgruppen.

Et udvalg bestående af Allan og Jepp blev nedsat med det formål at arbejde videre med Hotliner Intro promovering med artikler, forum og på web etc.

9. FAI/Danske regler 2015

Fra 2015 er telemetri, variometer og gyro tilladt. Grænsen går ved, at det stadig skal være piloten som styrer modellen, dvs. der må ikke "autonomi" systemer som f.eks. ses i de såkaldet "droner".

Vi følger de FAI reglerne med de undtagelser som fremgår af "Den Danske Regelvejldedning".

Sikkerhedslinie reglen i stævnevejledningen omformuleres til "Hvis det er muligt, skal der være et sikkerheds linie sigteapparat og en sikkerhedslinie dommer".

10. Dansk stævnekalender 2015

Silkeborg, Vordingborg, NFK og KF er blevet opfordret. Jeppe vender tilbage med yderligere information til de stævneansvarlige.

Foreløbig kaldender:

Vordingborg primo maj, ansvarlig er Jeppe

NFK (langstrup) Eurotour) 20-21. juni, ansvarlige er Peter og Michael

Silkeborg primo august, ansvarlig er Tommy

KFK medio september, ansvarlig er Allan

11. Budget 2015

Budget landede på knap 20.000 kr. med tilskud til eventuelt World Cups stævne for landsholdet.

12. Næste pilotmøde

Bliver d. 17. oktober 2015 hos Jonas på Orø.

13. Diverse

Ingen punkter under diverse hvorefter mødet lukkede og man overgik til løs snak.

 

Peter Bech/

14. oktober 2014