• 20. oktober 2020

Pilotmødet 2015

Sidst opdateret: 2. november 2015 (kontaktperson: Jeppe Alkærsig)

Referat fra Hotliner Pilotmødet 2015 på Sjælland

Tid og Sted

Lørdag d. 24. oktober 2015 Kl 13.00 hos Jonas Weber Rasmussen på Orø:

Deltagere

Tilmeldt: Jørgen Bentsen, Jeppe Alkærsig, Tommy Persson, Jonas Weber, Michael Sandvad, Allan Plambeck, Ole Hald Møller, Joachim Bo Jensen

Agenda

 1. Kl. 13.00 til 14:30 frokost
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens 200 sekunder
 4. DM i F5B og Hotliner Intro samt årets hæderspris uddeles
 5. F5B landsholdet (Piloter og Teammananger)
 6. Gennemgang af regnskabet
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af styringsgruppe
 9. FAI regler/danske regler
 10. Dansk stævnekalender og udnævnelse af stævneansvarlige
 11. Budget
 12. Næste Pilotmøde
 13. Eventuelt

Retningslinier for regelændringer:

 • Fredsperioden for regelændinrger skal generelt være mindst 2 år.
 • Beslutninger truffet på pilotmødet er normalt bindende med mindre de er i konflikt med overordnede principper, regelsæt elller vejledninger (jvf Eliteudvalgets fundats, MDK's love og regler samt FAI reglerne)
 • Beslutninger træffes principielt alene blandt de fremmødte piloter
 • Klassespecifikke regler bør principielt alene vedtages af klassens aktive piloter
 • Beslutninger truffet på pilotmødet træder i kraft førstkommende 1. januar.

Stævnekalender:

Danske

Der er ikke indløbet nogen tilsagn pt.

Indkomne forslag:

Ingen forslag


Referat:


1. Frokost

Jonas serverede sammenkogt med mos, super lækkert.

2. Valg af ordstyrer og referent

Tommy blev valgt til dirigent, Jeppe til referent.


3. Formandens beretning

Tommy berettede i en halv times tid, og en nedskrevet form af dette vil blive lagt under årsberetninger snarest

4. DM pokalceremoni og årets hæderspris

 1. Jeppe Alkærsig
 2. Tommy Persson
 3. Jørgen Bentsen

5. Bekræftelse af landshold og valg af holdleder for 2016

Landsholdspiloterne Jørgen, Tommy og Jeppe gav alle tilsagn til deltagelse i VM 2016. Landsholdet søger stadig en dedikeret og engageret teammanager, samt opfordrer til at man tager med som hjælper.

6. Regnskab for 2015

I år har der været udgifter til Eurotour og træningssamlinger. Vi håber på stadig at kunne nå et mentaltrænings arrangement i år, Tommy arbejder på dette.

7. indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag, men der blev summet over hvordan vi kan forbedre vores image, flere har oplevet at der bliver set skævt til F5B. Samtidig blev også diskuteret hvordan vi kan promovere Hotliner Intro og derigennem rekruttere nye deltagere. Vi besluttede efter lidt tid at fortsætte under eventuelt.

8. Valg af styringsgruppe og udvalg

Tommy blev genvalgt som formand, Jeppe fortsætter med beregninger og web.

9. FAI/Danske regler 2015

Intet input.

10. Dansk stævnekalender 2015

Ingen stævner er desværre bekræftede endnu, og specielt Eurotour er svær at få på plads.

 • Vordingborg 30/4 (Jeppe)
 • Langstrup 18-19/6 (Jørgen & Ole)
 • Silkeborg 3/9 (Tommy)
 • Soderup 24/9 (Allan)

11. Budget 2016

Vi forventer at der skal følgende poster på budgettet: VM, Eurotour, træningssamlinger, drift af gruppen samt vedligehold (kikkert til afstandsmåling).

12. Næste pilotmøde

Jeppe inviterer til Gørslev d. 8/10-2016.

13. Eventuelt

Her blev primært diskuteret hvordan vi kan få folk til at give Hotliner Intro en chance. Der kom som en start disse forslag på bordet.

Promovering ved foredrag i klubberne

Demo af HI til hyggetræf (2 piloter kæmper i en enkelt runde)

Tag fat i folk direkte

Hav en model med der kan prøves med, Allan fortalte blandt andet at han har et par stykker han vil tage med ud i klubben og give prøveture

Hjælperrunden efter konkurrencer, da det ofte er allerede interesserede der hjælper til

Stævner med i MFN for at gøre det mere synligt hvornår vi egentlig flyver.

 

Jeppe Alkærsig