• 27. september 2020

Pilotmødet 2016

Sidst opdateret: 12. oktober 2016 (kontaktperson: Jeppe Alkærsig)

Referat fra Hotliner Pilotmødet 2016 på Sjælland

Tid og Sted

Lørdag d. 8. oktober 2016 Kl 13.00 hos Jeppe Alkærsig i Gørslev:

Deltagere

Fremmødt: Jørgen Bentsen, Jeppe Alkærsig, Tommy Persson, Jonas Weber

Agenda

 1. Kl. 13.00 til 14:30 frokost
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens 200 sekunder
 4. DM i F5B og Hotliner Intro samt årets hæderspris uddeles
 5. F5B landsholdet (Piloter og Teammananger)
 6. Gennemgang af regnskabet
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af styringsgruppe
 9. FAI regler/danske regler
 10. Dansk stævnekalender og udnævnelse af stævneansvarlige
 11. Budget
 12. Næste Pilotmøde
 13. Eventuelt

Retningslinier for regelændringer:

 • Fredsperioden for regelændinrger skal generelt være mindst 2 år.
 • Beslutninger truffet på pilotmødet er normalt bindende med mindre de er i konflikt med overordnede principper, regelsæt elller vejledninger (jvf Eliteudvalgets fundats, MDK's love og regler samt FAI reglerne)
 • Beslutninger træffes principielt alene blandt de fremmødte piloter
 • Klassespecifikke regler bør principielt alene vedtages af klassens aktive piloter
 • Beslutninger truffet på pilotmødet træder i kraft førstkommende 1. januar.

Stævnekalender:

Danske

Der er ikke indløbet nogen tilsagn pt.

Indkomne forslag:

Ingen forslag


Referat:


1. Frokost

Jeppe serverede 3 retters, desserten måtte strækkes til efter formandens beretning pga bugspænding.

2. Valg af ordstyrer og referent

Tommy blev valgt til dirigent, Jeppe til referent.


3. Formandens beretning

Tommy berettede i en times tid, og en nedskrevet form af dette vil blive lagt under årsberetninger snarest

4. DM pokalceremoni og årets hæderspris

 1. Jeppe Alkærsig
 2. Jørgen Bentsen
 3. Tommy Persson

5. Bekræftelse af landshold og valg af holdleder for 2017

Landsholdspiloterne Jørgen, Tommy og Jeppe har ikke nogen steder at tage hen, da EM ikke er afholdt siden 2009.

6. Regnskab for 2016

I år har der været udgifter til VM, Eurotour og træningssamlinger. De sidste afregninger med MDK er stadig i gang.

7. indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg af styringsgruppe og udvalg

Jeppe blev valgt som formand, Jonas hjælper til med stævnekoordinering.

9. FAI/Danske regler

Vi har hørt rygter om at Limiter bliver afløst af logger (enten i form af telemetri eller udlæsning fra Unilog). I DK dispenseres for dette så man kan vælge at have Limiter i stedet. Det blev dog besluttet at Unilog skal sættes til at starte ved "RX-ein".

10. Dansk stævnekalender 2017

Flere klubber har meldt interesse, intet er dog på plads endnu, vi går i første omgang efter.

 • Kalundborg 29/4
 • Silkeborg 24-25/6 (Eurotour)
 • Langstrup 19/8
 • Soderup 23/9

11. Budget 2016

Vi forventer at der skal følgende poster på budgettet: Eurotour og træningssamlinger (hvis MDK stadig støtter dette).

12. Næste pilotmøde

Tommy inviterer til Hillerød d. 7/10-2017.

13. Eventuelt

Jonas vil kigge på baneudstyret så fx start knappen skiftes, den svigtede mange gange i KFK.

 

Jeppe Alkærsig