• 26. oktober 2020

Pilotmødet 2017

Sidst opdateret: 11. oktober 2017 (kontaktperson: Jeppe Alkærsig)

Referat fra Hotliner Pilotmødet 2017 på Sjælland

Tid og Sted

Lørdag d. 7. oktober 2017 Kl 13.00 hos Tommy Persson:

Deltagere

Fremmødt: Tommy, Jeppe, Jonas, Joachim, Allan, Jørgen

Agenda

 1. Kl. 13.00 til 14:30 frokost
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens 200 sekunder
 4. DM i F5B og Hotliner Intro samt årets hæderspris uddeles
 5. F5B landsholdet (Piloter og Teammananger)
 6. Gennemgang af regnskabet
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af styringsgruppe
 9. FAI regler/danske regler
 10. Dansk stævnekalender og udnævnelse af stævneansvarlige
 11. Budget
 12. Næste Pilotmøde
 13. Eventuelt

Retningslinier for regelændringer:

 • Fredsperioden for regelændinrger skal generelt være mindst 2 år.
 • Beslutninger truffet på pilotmødet er normalt bindende med mindre de er i konflikt med overordnede principper, regelsæt elller vejledninger (jvf Eliteudvalgets fundats, MDK's love og regler samt FAI reglerne)
 • Beslutninger træffes principielt alene blandt de fremmødte piloter
 • Klassespecifikke regler bør principielt alene vedtages af klassens aktive piloter
 • Beslutninger truffet på pilotmødet træder i kraft førstkommende 1. januar.

Stævnekalender:

Danske

Der er ikke indløbet nogen tilsagn pt.

Indkomne forslag:

Ingen forslag


Referat:


1. Frokost

Tommy serverede lasagne med tomatsalat, isen blev udskudt til efter mødet.

2. Valg af ordstyrer og referent

Tommy blev valgt til dirigent, Jeppe til referent.


3. Formandens beretning

Jeppe berettede omkring året der er gået.

4. DM pokalceremoni og årets hæderspris

 1. Jeppe Alkærsig
 2. Jørgen Bentsen
 3. Tommy Persson

Årets hæderspris gik til Tommy Persson for "Årets udenlandsdansker" for den flotte deltagelse i udenlandske konkurrencer.

5. Bekræftelse af landshold og valg af holdleder for 2018

Landsholdspiloterne Jørgen, Tommy og Jeppe ser på mulighederne for at tage til Japan.

6. Regnskab for 2017

I år har der været udgifter til Eurotour og en træningssamling. De sidste afregninger med MDK er stadig i gang.

7. indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg af styringsgruppe og udvalg

Jeppe blev valgt som formand, Jonas hjælper til med stævnekoordinering.

9. FAI/Danske regler

Der er ingen ændringer vi kender til.

10. Dansk stævnekalender 2018

Flere klubber har meldt interesse, intet er dog på plads endnu, vi går i første omgang efter.

 • Kalundborg 28/4
 • Silkeborg 23-24/6 (Eurotour)
 • Langstrup 18/8
 • Soderup 22/9

11. Budget 2018

Vi forventer at der skal følgende poster på budgettet: Eurotour og træningssamlinger (hvis MDK stadig støtter dette).

12. Næste pilotmøde

Jørgen inviterer d. 20/10-2018.

13. Eventuelt

Intet.

 

Jeppe Alkærsig