• 22. oktober 2020

Flyvetips

Værd at huske om point:

 • Der er kun i baneflyvningen, man kan VINDE point
 • I varighedsflyvningen kan man kun TABE point

Hvorfor er det sådan? Jo se her:

Baneflyvningen

Man starter med 0 point, når man første gang passerer A.

Hver gang man flyver eet ben, får man 10 point, indtil de 200 sekunder udløber.

Har man f.eks. fløjet 40 ben, har man derfor VUNDET 400 point som skal lægges sammen med pointene fra varighedsopgaven.

Varrighedsflyvningen

I varighedsflyvningne  starter man med at have 630 point "på hånden": 10 minutter er 600 sekunder og landingen er maksimum 30 point, ialt giver det 630 point.

Så hvis man flyver en varighed på præcis 10 minutter uden at bruger 0 motortid og lander i midtercirklen, så "beholder" man sine 630 point, dvs. man taber ikke noget.

Men hvis man kikser tiden, bruger motor eller bummer landingen, "taber" man point :

 • ved at lande før eller efter taber man 1 point pr. sekund over eller under
 • ved at bruge motor taber man 1 point pr sekund brugt
 • ved at lande udenfor midtercirklen taber man 10, 20 eller 30 point

Så det gælder om:

 • at tjene så mange point som muligt i baneflyvningen
 • at tabe så få point som muligt i varighedsflyvningen.

Tips til varighed og landing

Det er nemt at flyve ca. 10 minutter på 2-6 sekunders motortid.

De fleste taber point ved at lande udenfor midtercirklen, 1 helt ben pr. cirkel!

Sørg for at komme ind på linien i gennem centrum, der er landingsbanen længst (10 meter lang)!

Tip til baneflyvningen

En "norm" flyvning er 10 gange 4 ben dvs. ialt 40 ben på de 200 sekunder. 4 ben tager altså 20 sekunder inklusive stiget.. Der er 20 B-sving og 10 A-sving.

 • Kommer du 0,5 sekund for langt på B, taber du 1 sekund (0,5 sekund ud og ind) dvs. 20 sekunder ialt = 4 ben!
 • Kommer du 0,5 sekund for langt på A, taber du 1 sekund dvs. 10 sekunder ialt = 2 ben!
 • Bruger du eet sekund for meget pr. stig, taber du 10 sekunder

 

Hotliner Konkurrencevejledning

Sidst opdateret: 24. februar 2016 (kontaktperson: Jeppe Alkærsig)

Gældende regler

I Danmark flyves efter de officielle FAI regler (FAI Sporting Code).

Klasserne

Herhjemme flyver vi konkurrencer FAI klassen:

 • F5B - VM og EM klasse

Samt vores egen lokalt definerede danske begynder klasse

 • Hotliner Intro *)

*) Hvis man flyver med i en FAI klasse, kan man ikke deltage i Introklassen ved samme konkurrence. Skifter man i løbet af sæsonen til en FAI klasse, bortfalder opsparede point i introklassen. Gælder ligeledes hvis man skifter fra en FAI klasse til introklassen.

Modellerne

Modelflyene skal altid holde FAI's grundkrav f.eks. minimum- og maksimum planbelasting.

For beregning af planaeral henvises til FAI's metode.

El-styringsgruppen råder over en præcisionsvægt og har bestilt et måleinstrument til kontrol af energibegrænsere.

Herudover er der specielle tillægsregler i de forskellige klasser:

F5B

 • Modellen skal mindst veje 1.000 gram uden drivakku
 • Planarealet skal mindst være 26,66dm²
 • Planbelastnigen må maksimalt være 75g/dm²
 • Max 10S og max 1P LiPo minimum 450 gram
 • Energibegrænser på max 1.750 wattminutter *)
 • Max 1 batteripakke pr. 2 runder + een til omflyvninger

 *) hvis der ikke er et testapparat til stede, kontrolleres at loggere er indstillet på 1.750 og har installeret den officielle SW version. Den officielle SW version fastlægges af Styringsgruppen forud for hver konkurrence og skal fremgå af indbydelsen.

I Danmark anvendes i 2014 kun metoden med indbygget energibegrænser i modellen.

Hotliner Intro

 • Planbelastnigen må maksimalt være 75g/dm²
 • Max 750W målt statisk med wattmeter, efter 5 sekunders motortid.
 • Akkuvarmer er ikke tilladt

Mesterskaber for landshold

Et landshold består af 3 piloter, 1 holdleder og maks 2 hjælpere.

I F5B afholdes der verdensmesterskaber hvert lige år og EM eller World Cup hvert ulige år.

Flyveopgaven

Flyveopgaven består af 2 faser: Baneflyvning tid og varighedsflyvning på tid med præcisionslanding.

Flyve- og landingsane

Sådan ser flyve- og landngs banen ud:

Flyveprogrammet

Man har ialt 800 sekunder til at gennemføre de 2 flyve faser:

Fase 1 er en hastigheds/distanceflyvning på 200 sekunder og fase 2 er en varighedsflyvning på 10 minutter som afsluttes med en præcisionslanding.

Distanceflyvningen er tilrettelagt som en "frem-og-tilbage" flyvning på en 150 meter lang bane. Startlinien hedder "A" og vendelinien ved de 150 meter hedder "B". En tur fra linie til linie kaldes et "ben". Området fra A-linien mod B-lininen kaldes "banen".

Man har ialt 200 sekunder og maksimalt 10 motortræk til at flyve så mange ben som muligt imellem A og B.

Når de 200 sekunder er udløbet begynder varighedsflyvningen automatisk. Denne skal derfor vare 600 sekunder. Landes før eller efter de 10 minutter gives eet strafpoint for hver sekund. Man må i varighedsfasen benytte ligeså meget motor man vil, men eet motortsekund er lig med eet strafpoint.

Landingsområdet er et punkt med 3 cirkler på 10, 20 og 30 meter, som giver henholdsvis 30, 20, og 10 point.

Resultatet

Resultatet af flyvningen beregnes i point som:

point = (antal ben * 10) + (sekunder i varighed - motorsekunder - sekunder over 800 sekunders samlet flyvetid) + (landingspoint)

Toppræstationenerne

I F5B ligger toppræstationerne pt på 46-48 ben, rekorden er 59 ben.

I Hotliner intro ligger præstationerne på 20-22 ben, rekorden er 24 ben.

Annulleringer af flyvninger eller dele af flyvninger.

Der gælder alle de sædvanlige generelle FAI regler om diskvalifikation f.eks. hvis man hvis man med fortsæt overtræder FAI reglerne kan man blive diskvalificeret fra hele konkurrencen.

Der er dog nogen tilfælde hvor man mister sine point eller hele flyvningen som er værd at vide på forhånd:

Tab af point:

Under distanceflyvnignen må der ikke bruges motor i banen. Hvis man tænder motoren i banen, annuleres benet.

Under varighedsflyvningen må man ikke flyve ind i distanceflyvnings "kassen". Det giver 150 strafpoint

Rammer modellen piloten eller hjælperen under ladningen mistes landingspointene.

Lander man senere en 10:30 i varighedsflyvningen, får man ingen landingspoint.

Annullering af hele flyvningen:

Ved overskridelse af en sikkerhedslinien under distanceflyvningen

Ved tab af genstande fra model, f.eks. propel (undtagen hvis det sker under landingen eller det sker på grund af et sammenstød med en anden model i luften).

Landes der mere end 100 meter fra linien A-B under distanceflyvningen eller mere end 100 meter fra landingsbanens centrum under varighedsflyvningen annulleres hele flyvningen.

Den praktiske flyvning

Pilot og hjælpere liner op ved "A" linien. Når modellen kastes starter de 800 sekunders samlet flyvning og de 200 sekunders distanceflyvning. Piloten trækker modellen op udenfor "A" linien og dykker ind i banen med retning mod "B" linien. Motoren slukkes, ideelt lige inden passage af "A" linien. Nu flyves 1 eller 2 gange frem og tilbage, henholdsvis 2 eller 4 ben.

Efter passage af A, tændes motoren igen til et nyt stig udenfor "A" og så fremdeles.

En F5B topflyvning består af 7 stig til fire ben og 3 stig til seks ben. Det giver 46 ben ialt. En super topflyvnig (VM klasse) består af 6 stig til 4 ben og 4 stig til 6 ben. Det giver 48 ben ialt.

Man lægger altid et 4-biens stig til sidst, så er der mulgiehd for at knibe en 5-bens til aller sidst.

Den teoretiske grænse for F5B med den nuværende teknologi er omkring 50 ben.

Modeller kan købes færdige

Det er idag muligt at købe alt grejet til en toppræstation. F5B modeller findes som færdige, fabriksfremstillede modeller i absolut topklasse, hvor der kun er meget lidt monteringsarbejde tilbage.

De bedst egnede Hotliner Intro modeller er udfasede F5B modeller

Det samme gælder motorer og regulatorer.

Også de specielle "pushede" akkuer er lettilgængelige idag, ligeledes er de moderne LiPo celler lettilgængelig og yder helt i top uden yderligere behandling.

Så den gamle myte om "at det kun er for eksperter og fabrikshold" holder ikke længere. Alle kan være med!

Priserne er blevet moderate

Prisen for en F5B og en F5F modeller med motor og regulator er ca. den samme.

Den eneste relle prisforskel er, at F5B akku-pakken koster lidt mere på grund af det større celletal.

En "ARF" model med indbyggede servoer ligger i området kr. 5.000 - 10.000. Motorsæt (motor + regulator) ligger i området fra 3.400 - 6.500.

En 500 gram LiPo pakke til F5B koster fra ca. kr. 300.

Dvs. en flyveklar F5B model koster fra ca. 9.000 til 17.000.

En flyveklar begyndermodel til Hotliner Intro kan erhverves for under 2.000 kr.

Konkurrencer i Danmark

Der forsøges afholdt 4 konkurrencer årligt. Der flyves normalt i alle tre klasser,dog efter behov.

Regelændringernes historie (ikrafttrædelsesåret)

2014:

 • Maks lipovægt slettet
 • "Banekasse" med strafpoint indført

2012:

 • F5B ændres til maks 10S
 • Hotliner Intro ændres til maks. 750W

2011:

 • F5F slettes

2010:

 • Hotliner Intro tilføjes
 • Hotliner Open slettes

2009:

 • Pilotmødet forlænger F5F dispensationen fra 1P og energibegrænser reglen, hvis de flyver i Hotliner Open og får deres separate score beregnet som en slags "under klasse i Hotliner Open"

2008:

 • LiPo og energibegrænser indføres i FAI regler og i Danmark for F5B
 • Piotmødet giver F5F dispensation for 1P regel og energibegrænser regeli 1 år

2007:

 • Danmark melder sig temporært ud af FAI reglementet og indfører LiPo regler for at undgå NiMH hysteriet

2006:

 

2003:

 • På pilotmødet tydeliggøres at danske udtagelsespoint ligesom DM point beregnes blandt danskerne alene som on der ikke var andre deltagere aned danske