• 29. september 2020

Træningsprogrammer

F5B Træningsprogram/retningslinier

Facts of the rules

De primære mål er:

 • At flyve så mange ben som muligt i distanceflyvningen
 • At sætte mindst muligt til i termikflyvningen

 

Hvert fløjet ben i distancen giver 10 point. Men dem kan man hurtigt tabe igen hvis:

 1. man flyver termikken på 10:10, har man tabt eet ben.
 2. man bruger 10 sekunder motor, har man tabt eet ben.
 3. man lander på 20 istedet for 30, har man også tabt et ben.

 

Hvad er lettest?

Det er lettest at lære at flyve termikken med så lidt tab som muligt!

Der er en simpel teknik, som giver ±5 sekunder hver gang, 5-10 sekunder motor hvergang og giver 30 i landing hvergang.

Det er en opgave der er let og hurtig at lære også fordi tempoet jo er moderat.

Hvad er sværest?

Distanceflyvningen er sværest.

Det er let nok at score de første ben, men det bliver sværere og sværere at få de sidste ben!

Flyvningen går stærkt, der er mange momenter hvor man kan sætte til, så det er sværere at lære og tager længere tid.

Træningsstrategi

Det er altid klogest at træne de letteste ting først.

Hvad går typisk galt for begyndere?

De klassiske begynderfejl er:

 • Tekniske problemer (stik, løs propel)
 • Banker for hårdt i jorden under landing og får skader
 • Løber tør for strøm i termikken
 • Satser over eget niveau
 • Flyver meget skævt og uens
 • Mangler struktureret termikstrategi

 

Hvad viser historikken om distanceflyvningen

De bedste piloter flyver 46-48 ben.

Hvad viser historikken om termikken

Historikken viser, at langt de fleste øvede piloter kan flyve termikken indenfor ±10 sekunder med en motortid på 5-15 sekunder og en landing på 20-30 point.

Toppiloterne flyver termikken på ±1 sekund, bruger 0-5 sekunder motor og lander i 30 hver gang.

Dvs. en almindelig øvet pilot sætter 10-30 point til i termikken (1-3 ben) medens toppiloten stort set kun sætter 1/2 ben til.

Målsætning nr. 1

 

Til gengæld

I priotetsorden er her de momenter, der giver flere ben:

 

1. Holde hastigheden

2. Kortest muligt på B

3. Flyve lige på banen (dvs. parallelt med sikkerhedslinien)

4. Kortest muligt på A (nr. 3 fordi det er meget lettere at skære A)

5. Optimeret stig

6. Korekt retning og glidevinkel ind i banen

7. Motor, propel og akkuer

8. Termikflyvningen

 

Hvis man kigger på sværhedsgraden, så ser det lidt anderledes ud (lettetst først):

 

1. Akkuer, motor og propel (kun et pengespørgsmål, behøver ikke trænes)

2. Termikflyvningen

3. Optimeret stig

4. Korrekt A sving

5. Flyve lige på banen

6. Korrekt retning og glidevinkel ind i banen

7. B svinget

8. Holde hastigheden

 

2. Træning af termikflyvning

2.1 Behøver ikke trænes i fulde 10 minutter, da en god briefer holder dig ude af synken og inde i den gode luft. De fleste klarer termikken på under 20 sekunder motor så der er højst et eller 2 ben at miste.

2.2 Træn kun det sidste minut: Stå i pæn højde i modvinden. På -35 for F5F og -25 for F5B sættes landingstrim og der flyves tilbage i medvind. På -25 i F5F og -20 i F5B drejes ind mod landingsbanen og svag nedbremsning påbegyndes. Ved -10 stoppes nedtælling og man koncentrerer sig udelukkende om ladningen. Styres med bremserne.

3. Træning af stig

3.1. Stiget skal have den rigtige højde og der skal stiges skråt op ca. 60-70 grader og skræt ud ad ca. 70 grader (mange bruger sigteapparat). Når høden er nået, svirpes flyet ind med retning mod B og en smule nedad.

 

4.

 

Termikdelen er den letteste disciplin: Man kan kun sætte allerede vundne ben til og kigger man på resultatstatistikken, så tabes der i snit kun 1/2 ben på termiktiden, 1 ben på landingerne og 1 ben på motortiden. Dvs. i snit tabes der højst 2 1/2 ben. De "store piloter" tabe tilsvarende højst 1 ben (+- 5 sek på tiden og ca. 5 sekunder i temikken).

 

Træningsprioritet:

 

1. Landingspoint

2. Motortid

3. Termiktid

 

Der kan vindes højst 2 sek. motortid i F5B og højst 5 sek. motortid i F5F ved at tage "det gratis stig" i stedet for et tvivlsomt ben.

 

Den nemmeste måde at træne på (glem alt om "fuldtidstræning", det giver ikke rigtig noget!). Man skal dog altid være sikker på, man har mere end 15 sek. motortid tilbage.

 

Træningsteknik:

1. Parker flyveren et pænt stykke væk i modvinden og ca. 50m højde og start minuturet med 1 minut tilbage.

 

2. Ved -35 for F5F og -25 for F5B sættes landetrim og der drejes med vinden mod landingsbanen.

 

3. Ved -25 sek. for F5F og -20 sek. for F5B drejes mod landingsbanen. Afhængig af modvinden påbegyndes en nedbremsning.

 

3. Ved -10 sek. stoppes nedtællingen og man koncentrerer sig udelukkende om at lande i indercirklen ved brug af bremserne.

 

Resultat:

1. Man lander altid indenfor +- 5 sekunder

2. Man får altid 30 point

 

Med hensyn til motortiden, så er den jo meget vejrafhængig, men for termiktræning gælder det altid:

 

1. At undgå synk og energitab ved at styre for meget

2. At have en god termikbriefer, som kan holde øje med hele luftrummet.

3. Man kan selvfølgelig også selv lære at få fornemmelsen af god/dårlig luft og "hvor går næste boble?".