• 18. august 2017

Næste pilotmøde, agenda og forslag

Sidst opdateret: 17. oktober 2015 (kontaktperson: Jeppe Alkærsig)

Indkaldelse til Hotliner Pilotmødet 2015 på Sjælland

Tid og Sted

Lørdag d. 24. oktober 2015 Kl 13.00 hos Jonas Weber Rasmussen på Orø

Syvvejen 8 
4300 Holbæk (Orø)

Fremsendelse af forslag til behandling:

Send forslag til: Tommy Persson el Jeppe Alkærsig

Tilmeldt pr. dd: Jonas Weber Rasmussen, Tommy Persson, Jørgen Bentsen, Jeppe Alkærsig, Michael Sandvad

Afbud:

Agenda

 1. Kl. 13.00 til 14:30 frokost
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens 200 sekunder
 4. DM i F5B og Hotliner Intro samt årets hæderspris uddeles
 5. F5B landsholdet (Piloter og Teammananger)
 6. Gennemgang af regnskabet
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af styringsgruppe
 9. FAI regler/danske regler
 10. Dansk stævnekalender og udnævnelse af stævneansvarlige
 11. Budget
 12. Næste Pilotmøde
 13. Eventuelt

Retningslinier for regelændringer:

 • Fredsperioden for regelændinrger skal generelt være mindst 2 år.
 • Beslutninger truffet på pilotmødet er normalt bindende med mindre de er i konflikt med overordnede principper, regelsæt elller vejledninger (jvf Eliteudvalgets fundats, MDK's love og regler samt FAI reglerne)
 • Beslutninger træffes principielt alene blandt de fremmødte piloter
 • Klassespecifikke regler bør principielt alene vedtages af klassens aktive piloter
 • Beslutninger truffet på pilotmødet træder i kraft førstkommende 1. januar.

Stævnekalender:

Danske

Vordingborg 30/4, Silkeborg Eurotour 18-19/6, Soderup ultimo september, Langstrup ?/?

Der er indløbet følgende tilsagn: Ingen endnu

Eurotour

Alle tæller indirekte i henhold til de nye regler

Indkomne forslag:

Styringsgruppens forslag:


Forslag fra piloterne: