• 20. oktober 2020

Info

Kunstflyvningsdommerseminar hvor også kunstflyvningspiloter kan få en masse tips om programmerne der skal flyves i år.

F3A - Dommerseminar 2012

Dato: Lørdag d. 14. april - Søndag d. 15. april 2012
Sted: Modelflyveklubben Falcon RC ved Veerst
Mødetype: Andet møde

Hermed indbydelse til dommerkursus/kunstflyvningsseminar 2012

Så er det igen blevet tid til vores årlige dommerseminar. Igen er det modelflyveklubben Falcon RC der ligger bane og klubhus til arrangementet.

Jeg vil henvise til artiklen i MFN nr. 2 hvor der vil være en artikel om det at være dommer og de oplevelser det giver og så ellers bare håbe at der er mange der kommer og deltager i weekenden.

Seminaret bliver afholdt i weekenden d. 14. og 15. april og vi begynder selvfølgelig med morgen kaffe kl. 10 om lørdagen. Falcon sørger for middagsmad som kan købes af klubben og til aften finder vi noget til fællesspisning, det plejer at blive en hyggelig aften, med de sædvanlige røverhistorier. Søndag vil vi fortsætte hvor vi slap om lørdagen, både med teori og praktiske øvelser.

Jeg håber at der er mange der har lyst til at deltage og det gælder selvfølgelig også for kunstflyvningspiloterne, som bruger seminariet til at få fjernet de sidste tvivlspørgsmål til manøvrerne. I år skal der jo flyves nye programmer både i FAI klassen og i Nordic klassen så der er nok at se til.

Har du fået lyst til at deltage i weekenden så vil jeg blive glad, hvis du vil sende en mig en mail eller gøre opmærksom på din deltagelse på forum, hvor der vil ligge en tråd omkring dommerseminariet.

Da vi igen laver fælles spisning lørdag aften vil vi gerne have en tilkendegivelse på om man ønsker at deltage i denne, så vi kan se hvor meget kød der skal på grillen.

På gensyn i RC klubben Falcon.


Med venlig hilsen
Peer Hinrichsen
Kunstflyvningsstyringsgruppen.

Tlf.: 2328 0562
peer_gitte(a)stofanet.dk

Arrangør/ansvarlig: Kunstflyvningsstyringsgruppen