• 5. april 2020

Hans Jørgen Kristensen

Hans Jørgen er ny formand for styringsgruppen med start i februar 2013.