• 19. november 2019

Hans Jørgen Kristensen

Hans Jørgen er ny formand for styringsgruppen med start i februar 2013.