• 22. maj 2018

Hans Jørgen Kristensen

Hans Jørgen er ny formand for styringsgruppen med start i februar 2013.