• 22. oktober 2020

Hans Jørgen Kristensen

Hans Jørgen er ny formand for styringsgruppen med start i februar 2013.