• 21. februar 2018

Peer Hinrichsen

Peer er afgående formand for styringsgruppen, men vil i en overgangsperiode bistå styringsgruppen efter behov.