• 25. maj 2017

Peer Hinrichsen

Peer er afgående formand for styringsgruppen, men vil i en overgangsperiode bistå styringsgruppen efter behov.