• 27. september 2020

Detaljer

Begivenhedstype: Træf

Link til mere info

Indbydelse til generalforsamling i linestyringsgruppen 2010

Dato: Søndag d. 7. november 2010

Indbydelse til generalforsamling i linestyringsgruppen 2010

Generalforsamlingen afholdes hos modeflyveklubben Pingvinen, Vollerslevvej 12, 4632 Bjæverskov.

http://www.findvej.dk/Vollerslevvej12,4632

 

Søndag d.7. november 2010 kl. 10.00.

 

Når vi har fået fordelt lidt kaffe og rundstykker begynder vi.

 

Dagsorden kan ses i vedtægterne.

http://modelflyvning.dk/elite/linestyring/moedeoversigt/vedtaegt-for-linestyringsgruppen.aspx

 

Forslag skal være formanden i hænde 10 dage inden generalforsamlingen. Hvis du har et forslag kan du sende det til mig. Du må meget gerne orientere de øvrige linestyringsinteresserede.

Der skal vælges, mødeleder, formand, kasser, sekretær, repræsentanter til Modelflyvning Danmarks repræsentantskab, repræsentanter til Modelflyvning Danmarks udvalg, regeludvalg og webmaster.

Husk dit medlemsbevis fra Modelflyvning Danmark, hvis der bliver brug for at tælle stemmer og evt. fuldmagt fra max 2 andre Modelfllyvning Danmark medlemmer.

 

Efter generalforsamlingen vil der blive arrangeret lidt frokost, herefter flyves Høst Øst. Dieselcombat og Stunt.

 

 

På gensyn.

 

Ole Bjerager

Mobil 4257 4001

bjerger@get2net.dk.