• 29. september 2020

Se vedtægter for Linestyringsgruppen

   cl-logo

Tryk på logoet

 

Indbydelse til ordinær generalforsamling i Linestyringsgruppen

Dato: Søndag d. 30. august 2009
Sted: Herning Modelflyveklub Skinderholmvej, Nybo, 7400 Herning
Mødetype: Generalforsamling

København 8. august 2009:

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med DM i Herning ved modelflyveklubben, Skinderholmvej, Nybo, 7400 Herning

Søndag d.30. august kl.8.00.

Når vi har fået fordelt lidt kaffe og rundstykker begynder vi.

Dagsorden kan ses i vedtægterne besluttet ved den stiftende generalforsamling.

http://modelflyvning.dk/elite/linestyring/moedeoversigt/vedtaegt-for-linestyringsgruppen.aspx

Forslag skal være formanden i hænde 10 dage inden generalforsamlingen. Hvis du har et forslag kan du sende det til mig, og du må meget gerne orientere de øvrige linestyringsinteresserede du kan se af denne e-mail-adresse-liste.

Der skal vælges, mødeleder, formand, kasser, sekretær, repræsentanter til Modelflyvning Danmarks repræsentantskab, repræsentanter til Modelflyvning Danmarks udvalg, regeludvalg og webmaster.

Husk dit medlemsbevis fra Modelflyvning Danmark, hvis der bliver brug for at tælle stemmer og evt. fuldmagt fra max 2 andre Modelfllyvning Danmark medlemmer.

På gensyn.

Ole Bjerager

Mobil: 4257 4001 (bemærk nr. nyt fra juli 2009)

bjerger@get2net.dk.

Arrangør/ansvarlig: Ole Bjerager