• 1. oktober 2020

Kommende aktiviteter:

Budgetrevision juni 2009

Økonomi

Sidst opdateret: 18. marts 2009 (kontaktperson: Regnar Petersen)

Eliteudvalgets budget fastlægges for et år ad gangen, sådan at repræsentantskabsmødet godkender budgettet for det efterfølgende år.

På eliteudvalgets årlige møde i november måned lægges budgettet, som skal godkendes på repræsentantskabsmødet i marts året efter. Budgettet godkendes som et samlet beløb til eliteudvalget.

På mødet fordeles også det beløb, som repræsentatskabet godkendte i marts samme år. Budgetteringen foregår efter givne retningslinier som du kan finde under "Retningslinier og beløb" i venstre kolonne.