• 24. november 2020

Indhold

Henrik Sommer

Født i 1958.

Bosiddende i Virginia Beach, USA. Har hjemsted i Viborg.

Uddannet som officer i hæren og arbejder som brigadegeneral i NATOs hovedkvarter i Norfolk, Virginia, USA.

Gift med Helle Sommer og har to sønner.

Tidligere medlem af Viborg Modelflyveklub, der i øjeblikket er sat i bero.

Kontakt: hrsommer(at)hotmail.dk

 

Jeg startede i midten af 1980'erne med RC flyvning i Viborg med en særlig interesse i skalamodeller. Efter at have fået A-certifikat med en Taxi II fra Graupner har jeg stort set kun fløjet med skalafly. Jeg har i flere år deltaget i konkurrencer med bl.a. en Stearman PT-17.

Efter at have begyndt at bygge skalamodeller fandt jeg ud af, at hobbyhandlerne i Danmark ikke havde ret mange produkter til skalaflyvning, men at de fandtes i især England og USA. Jeg stiftede derfor Pitch Skala Hobby, der i over 25 år leverede varer til skalapiloter i Danmark. Da jeg i 2014 som følge af mit arbejde flyttede til USA, blev firmaet lukket.

Jeg har været med i skalagruppen siden starten af 1990'erne og har oplevet opgange og nedture for aktiviteterne. Mit arbejde har i længere perioder krævet, at jeg har opholdt mig uden for landet, hvilket har medført svingende muligheder for at dyrke min hobby, men det er da blevet til deltagelse i adskillige skalakonkurrencer gennem årene.

Et højdepunkt var i 2008, hvor jeg var holdleder for det danske skalalandshold, der drog til verdensmesterskaberne i Skala i Polen, hvor vi fik mange erfaringer, der kunne bruges nationalt.

Siden slutningen af 1990'erne har jeg været Subject Matter Expert i den internationale skalagruppe inden for Fédération Aéronautique Internationale, hvor både full-size fly og modelfly er organiseret. Her fastsættes konkurrencereglerne via stemmer fra medlemslandene på et årligt møde. Kategorien F4 omhandler skalafly, hvor skalagruppen giver forslag til fremtidige ændringer til reglerne. Verdens- og Europamesterskaberne afholdes efter disse regler, ligesom Danmark anvender reglerne i skalakonkurrencer.

Som en naturlig følge af mit internationale engagement har jeg påtaget mig opgaven at oversætte skalareglerne til dansk for at gøre det lettere for danske piloter at forstå og anvende de internationale skalaregler under konkurrencer i Danmark. Denne opgave har jeg fortsat i Skalastyringsgruppen, selv om jeg ikke bor i landet.

I 2018 vender jeg tilbage til Danmark, hvor jeg ser frem til at få flere muligheder og tid til at beskæftige mig med RC skalaflyvning.