• 27. september 2020

Indhold

2-meter regler

Maj 2014, af Erik Dahl Christensen (redigeret sidst 02-06-2014)

Reglerne er ikke FAI-regler, og de er derfor lokale / nationale / provisoriske. Det betyder at de er midlertidige, og at du som stævneleder kan ændre det du har lyst til, hvis du mener at konkurrencen bliver bedre af det, eller hvis det passer bedre på den plads eller i den klub du flyver på/i. Vær dog opmærksom på at annoncere dine ændringer, så piloterne ved hvad du indbyder til. At de er provisoriske betyder også at hvis I midt under konkurrence finder en regel der ikke fungerer som I har tænkt jer det, så snak om det og lav den regel I synes passer. Formålet er at flyve termikflyvning.

 

§1.  Modellen.

a) 2-meter open:
Modellens maksimale spændvidde må ikke overskride 2 (to) meter projiceret.

b) 2-meter RES:
Modellens maksimale spændvidde må ikke overskride 2 (to) meter projiceret.
Modellen må højest være udstyret med 4 servoer, som kan anvendes til: sideror, højderor og bremser. Bremserne skal placeres på vingens overside, mindst 50mm foran bagkanten. På flyvende vinger erstattes "højderor og sideror" af 2 elevons + evt. bremser.
Piloten må deltager med max 2 modeller

b) 2-meter RES:
Modellens maksimale spændvidde må ikke overskride 2 (to) meter projiceret.
Modellen må højest være udstyret med 4 servoer, som kan anvendes til: sideror, højderor og bremser. Bremserne skal placeres på vingens overside, mindst 50mm foran bagkanten. På flyvende vinger erstattes "højderor og sideror" af 2 elevons + evt. bremser.

Piloten må deltage med max 2 modeller

 

§2.  Start.

Starten skal foregå på det/de af stævneledelsen anviste starttove, som skal bestå af: maksimum 15 meter gummi, 100 meter line + skærm og max 30 cm. forfang. (som: RES 100 Set fra Fa. EMC Vega, GER eller lignende).

Det maksimale træk i starttovet må ikke overstige 6 kg.

Startforsøg: Piloten må starte så mange gange som han har lyst til inden for arbejdstiden på 9 minutter.

Omstart gives kun hvis starttovet har været defekt, eller at stævneledelsen skønner, at man er generet i sit startforsøg, eks. linekryds, forbipasserende model etc. Hvis der er tydelig sidevind, og startretningen ikke kan flyttes, kan stævnelederen diktere startrækkefølge, så piloten i medvind starter først, så ingen bliver generet under højstarten.

Det er hjælperens ansvar at startsnoren lægges så den ikke generer andre piloter, umiddelbart efter højstart.

 

§3.  Flyvning.

Piloter flyver i grupper på minimum 2 piloter, men helst 3 eller flere.

Der flyves så mange runder som muligt. En runde består af en arbejdstid på 9 minutter. Den max tællende flyvetid er på 360 sekunder = 6 minutter. Stævnelederen kan bestemme at én runde må smides væk, når man når mindst 5 runder.

Der gives 1 point pr. sekund flyvetid op til 360 sekunder.

Når man er nået til 360 sekunder, trækkes 1 point fra pr. sekund. Flyver man mere end 30 sekunder over maksimum, mister man retten til landingspoint.

Flyver man mere end 60 sekunder over maksimum, mister man retten til point i hele den flyvning.

 

§4.  Landing.

Landing foregår på et punkt, og der gives point efter følgende tabel:

0-1m = 50 point 5-6 m = 25 point

1-2 m = 45 point 6-7 m = 20 point

2-3 m = 40 point 7-8 m = 15 point

3-4 m = 35 point 8-9 m = 10 point

4-5 m = 30 point 9-10 m = 5 point

Der måles fra flyets næse til landingspunktet.

Hvert startsted skal have sit eget landingpunkt.

Landingen kendes ugyldig og tillægges værdien 0 hvis:

A.   Modellen lander på ryggen, står i jorden (spydlanding) eller hvis piloten flytter på modellen inden der er foretaget måling. En spydlanding hvor modellen selv lægger sig på jorden er gældende.

B.   Der frigøres dele fra modellen fra start og til modellen ligger stille på jorden.

C.   Modellen berører personer eller genstande, som kan have indflydelse på landingsforløbet.

Man mister ligeledes retten til point i hele den flyvning, hvis modellen lander udenfor den af stævneledelsen afsatte flyveplads.

 

§5.  Tidtagning.

Tidtagning starter når modellen udløses fra starttovet, og stopper når modellen første gang berører jorden.

Tiden måles i hele sekunder (tiden på uret i hele sekunder uden afrunding).

 

§6. Pointudregning.

Vinderen i hver gruppe gives 1000 point og de andre piloter i gruppen gives hele promiller af gruppevinderens point (almindelig afrunding til nærmeste hele tal i hver runde).

Eks: 3 piloter, a, b, c

a flyver 5:50, lander -> 2 meter fra punktet = 350 s + 45 p = 395 p

b flyver 6:15 og lander -> 5 meter fra punktet = 345 s + 30 p = 375 p

c flyver 3:30 og lander -> 9 meter fra punktet = 210 s + 10 p = 220 p

a får 1000 point

b får (375/395)*1000= 949 point

c får (220/395)*1000= 557 point

Piloten i hver klasse (Open og 2-meter RES), med samlet flest point vinder.

 

§7.  Generelt.

Man kan kun deltage hvis man er medlem af Modelflyvning Danmark. Modellen skal på højre vinge være forsynet med deltagerens OY nummer.

Man må skifte model når man ønsker det.

Ved konstant vind over 8 m/sek. aflyses konkurrencen.

Der kan indgives protester mod gebyr på kr. 50,00

Protester skal være skriftlige, og indleveres til stævneledelsen 30 minutter efter konkurrencens afslutning, men før præmieoverrækkelsen. Gebyret tilbagebetales kun hvis protesten tages til følge.

Ved strid angående fortolkning af regler, er SSG (Svæveflyve Styrings Gruppen) højeste instans. SSG skal kun behandle sager, der er skriftlig rapporteret, senest 15 dage efter konkurrencens afholdelse.

Protester, stævnets afvikling, tvivls- og sikkerhedsspørgsmål, hører alene under stævneledelsens ansvarsområde.

 

(Siden er sidst opdateret: 23. februar 2015)