• 24. november 2020

Info

Efterårsflyvning 2011 F3J

Detaljer

Stævnetype: Svæveflyvning (F3J)

Tilmeldingskrav: Tilmelding senest søndag d. 31 oktober kl 21:00 til kj6938@gmail.com indeholdende: • Navn. • Mobilnr. • Mail adresse. • Hvem du evt. gerne vil flyve sammen med på hold. • Kanal nr. og mulighed for syntese eller måske 2,4 Ghz. • Startmetode.

Deltagergebyr: Udregnes under stævnet

Info ved aflysning: Evt. aflysning vil blive meddelt pr. mail senest fredag morgen d. 10 kl. 07:00. Begrundelse kan være vejrsituationen for weekenden, - eller at der er færre end 9 tilmeldte piloter.

Link til mere info

AFLYST - Efterårsflyvning 2011

Dato: Fredag d. 11. november - Søndag d. 13. november 2011
Sted: Kolding Flyveklub
Arrangør: Keld Jensen

Stævnet er desværre aflyst pga. for få tilmeldte.

The competition is cancelled due to to few contestants