• 27. september 2020

Detaljer

Stævnetype: Svæveflyvning (F3J)

Tilmeldingsfrist: 21. januar 2012

Tilmeldingskrav: Til Keld Jensen mail: kj6938@gmail.com Mobilnr. 21674660. 1. Navn. 2. Mail adresse og mobil tlf.nr. 3. Hvem du evt. gerne vil flyve sammen med på hold. 4. Kanal nr. og mulighed for syntese eller måske 2,4 Ghz. 5. Startmetode.

Deltagergebyr: Startgebyr udregnes under konkurrencen og vil indeholde: Morgenmad lørdag og søndag. Frokost lørdag og søndag. Lørdag aften finder vi på noget i fællesskab (henter pizza i byen f.eks.) Gebyr til klub for overnatning og brug af faciliteter. Præmier.

Info ved aflysning: blive meddelt pr. mail senest fredag morgen d. 27. januar kl. 07:00. Begrundelse kan være vejrsituationen for weekenden, - antallet af piloter er ikke afgørende, da vi nok alligevel vil være ude og højstarte. Weekenden 25. & 26. februar vil være reservedato

Link til mere info

Vinter F3J

Dato: Lørdag d. 28. januar - Søndag d. 29. januar 2012 (Reservedag: 25. februar 2012)
Sted: Sønderborg Modelflyveklub
Arrangør: Keld Jensen

Man er velkommen fredag d. 27. hvor der er fri flyvning, fredag må man selv sørge for mad, der er komfur, mikrobølge ovn i klubhuset. I vores indkørsel ligger "Burger King".

Program 28. januar, lørdag:

 • 08:00-09:00 Opsætning af startudstyr.
 • 09:00-09:45 Morgenmad.
 • 09:45 Briefing.
 • 10:00-ca.12:00 Flyvning.
 • ca.12:00-12:45 Frokost.
 • ca.12:45-ca.16:00 Flyvning. Start på sidste runde aftaler vi. 
 • ca. 19:00 Aftensmad i klubhus og socialt samvær.

Program; 29. januar, søndag.

 • 08:00-09:00 Opsætning af startudstyr.
 • 09:00-09:45 Morgenmad.
 • 09:45 Briefing.
 • 10:00-ca.11:30 Flyvning.
 • ca.11:30-12:15 Frokost
 • ca.12:15- flyvning ( der startes ingen runde op efter kl 14.00 ). 
 • ca.15:00  Afslutning.

Tilmeldte ses her: http://www.modelflyveklubber.dk/soenderborg-modelflyveklub/referater/noter/vinterflyvning-f3j.aspx