• 30. september 2020

Detaljer

Stævnetype: Svæveflyvning (F3F)

Tæller til: 2014 WM

Tilmeldingsfrist: 12. juni 2013

Link til mere info

Jysk F3F 2013 15-16 Juni

Dato: Lørdag d. 15. juni - Søndag d. 16. juni 2013
Sted: ikke angivet
Arrangør: Modelsvæveflyvning Dybbøl

 

Indbydelse til Jysk F3F 15-16 Juni 2013

 

Modelsvæveflyvning Dybbøl har fornøjelsen at invitere til jyskmesterskab F3F i år.

Vi har valgt at det blev denne dato, efter at vi har sendt mange datoer ud og dette er den dato som der er flest tilmeldte til.

Det vil forgå på en lidt anden måde end vi plejer. Vi flyer stadig på 100m bane efter FAI reglerne.

Det vil først blive offentliggjorde på hjemmesiden Torsdag den 13 Juni hvor vi skal flyve, Det er for ikke at være fastlagt på et bestemt sted. Så kan vi finde den skrant som passer til vejret.

Hvis vi får fløjet 12 runder den første dag bliver det kun lørdag vi flyver, hvis ikke flyver vi flere runder søndag.

Vi håber at vi kan finde et par hjælper men hvis ikke, så skal piloterne hjælpe med at ringe osw.

Start gebyr bliver fastsat når vi ved hvor mange vi bliver.

Sidste tilmeldinger er 12 Juni 2013 på email msdybbol@gmail.com

Alle oplysninger vil kunne findes på denne side.

https://sites.google.com/site/modelsvaeveflyvningdybboel/home/jysk-2013-f3f

 

 

 

Invitation to Jysk F3F 15-16 June 2013

Model Gliding Dybbøl have the pleasure to invite you to jyskchampionship F3F this year.

We has chosen that it was this date, after we have sent many dates out and this is the date on which the highest number of registrations for.

It will pass away in a slightly different way than usual. We flyer still at 100m track after FAI rules.

It will first be published on the website Thursday, June 13th where we will be flying, it is not to be defined in a specific place. Then we can find the slope to suit the weather.

If we have flown 12 rounds on the first day, we will only fly Saturday, if not we fly several rounds Sunday.

We hope that we can find a pair of assists but if not, then the pilots have to help.

Start fee will be determined when we know how many we are.

Last entries is June 12, 2013 on email msdybbol@gmail.com

All info on this site.

https://sites.google.com/site/modelsvaeveflyvningdybboel/home/jysk-2013-f3f