• 24. november 2020

Detaljer

Stævnetype: Svæveflyvning (F3J)

Link til mere info

Nordisk F3J

Dato: Fredag d. 30. august - Søndag d. 1. september 2013
Sted: Stevninghus
Arrangør: Modelsvæveflyvning Dybbøl

Oplysninger findes på 

https://sites.google.com/site/modelsvaeveflyvningdybboel/home/nordisk-f3j