• 29. september 2020

Detaljer

Stævnetype: Svæveflyvning (F5J)

Link til mere info

F5J Stævne 10. april hos AMC

Dato: Søndag d. 10. april 2016
Sted: ikke angivet
Arrangør: ikke angivet

Indbydelse til F5J stævne

Søndag d. 10/4-2016 Kl. 10


Afholdes hos AMC, Aarhus Modelflyve Club
(Vores plads ligger lige ved motorvejen v. Lystrup nord for Aarhus)
Dagens program:
Kl. 9-10: Pilotregistrering
Kl. 10: Briefing og kort gennemgang af regler
Kl. 10:30: Første start
Kl. 17:00 Sidste flyvning

Vi flyver efter FAI reglerne og alt efter tilslutning kan der opstå 2 klasser (F5J + F5J-400). Se seneste nummer af Modelflyvenyt for nærmere beskrivelse af klasserne.

Der er intet startgebyr.


Lån af logger
Mangler du en logger kan den lånes på dagen.


Tilmelding
Tilmelding kan ske på mail til  martin@elkjaer-it.dk
Venligst skriv: Pilotnavn, Fly, frekvens, om du har logger