• 24. november 2020

Søren Krogh

Jeg er medlem af Sønderborg modelflyveklub og i styringsgruppen har jeg F3B og F3J grenen som ansvarsområde.

Jeg kan kontaktes på email : skroghsmk@gmail.com eller på tlf 21280904