• 19. november 2018

Søren Nørskov

Søren har F3K grenen som ansvarsområde og kan kontaktes på email: noerskov@email.dk eller på tlf: 25149869.