• 24. november 2020

Erhvervsforsikring for professionelle


Ansvarsforsikring

MDK kan tilbyde en lovpligtig ansvarsforsikring for erhvervs-mæssig flyvning med droner og andre ubemandede luftfartøjer.


Forsikringen tegnes som et tillæg til den almindelige medlemsforsikring i Modelflyvning Danmark.
Dvs. at forsikringstageren skal tegne et fuldt medlemskab af Modelflyvning Danmark.

Dækningssummen er op til den lovpligtige krav på ca. 1 miok. Euro.

 

Transport og opbevaringsforsikring

Vi kan desuden tilbyde en transport og opbevaringsforsikring til såvel hobbypiloter som erhvervspiloter.
Forsikringen dækker selvsagt transportskader, men dækker også ved tyveri og brand.
Forsikringen kan købes med dækningssummer fra 25.000 kr. til 100.000 kr.


Denne forsikring tilbydes også kun til medlemmer af Modelflyvning Danmark.

Ansvarsforsikring for medlemmer af Modelflyvning Danmark

Ansvarsforsikring for fritidsflyvning og erhvervsflyvning

Flyvning med radiostyrede og fritflyvende modelfly sorterer under Luftfartsloven.

Måske er det grunden til at de fleste almindelige forsikringsselskaber undtager modelflyvning fra deres forsikringsdækning. Hvis dit forsikringsselskab ikke har undtaget modelflyvning, så få en skriftlig bekræftelse på at forsikringen faktisk dækker 3'parts ansvar med et beløb på minumum 1 million Euro.

Men netop fordi det er svært at blive ansvarsforsikret, har MDK en kollektiv forsikring, som alle aktive medlemmer af Modelflyvning Danmark automatisk bliver omfattet af gennem deres medlemskab.

Ansvarsforsikringen gælder for al modelflyvning, dvs. al ubemandet flyvning, når flyvningen foregår i overensstemmelse med luftfartsloven.

Lovpligtighed af ansvarsforsikring for fritidsflyvning

Jf. Dronebekendtgørelsen af 1. juli 2017 er der krav om ansvarsforsikring for alle luftfartøjer der vejer mere end 250g.
Desuden gælder forsikringspligten i flg. BL 5-3 for alle luftfartøjer, der flyves ved opvisninger uanset deres startvægt.


Erhvervsmæssig flyvning


Der er også forsikringspligt for erhvervsmæssig flyvning med ubemandede luftfartøjer. Det er ofte multirotorer eller droner som pressen ynder at kalde dem.

Modelflyvning Danmark kan på vegne af Berkley Insurance tegne erhvervsmæssige ansvarsforsikringer for luftfartøjer på op til 500 kg. til priser der afhænger af vægtklassen.

 

Det er din pligt at holde dig orienteret om den til enhver tid gældende lovgivning evt. via www.Trafikstyrelsen.dk