• 29. april 2017

Indhold

Policen


Forsikringsaftale 2017

I medlemsdatabasen finder du en fane med overskriften "Forsikringer". Her kan du se dine aktuelle forsikringsdækninger og tilvalgte dækninger. På samme side er der link til de aktuelle forsikringspolicer.

Policer 2017

Ansvarsforsikring 2017 - alle aktive medlemmer af Modelflyvning Danmark er omfattet heraf.

Tillæg vedr. Grøndland - tilføjelse til hovedpolicen, hvoraf det fremgår at modelflyvning på Grønland er omfattet.

Transport og opbevaringsforsikring tillægsaftale for 2017

Udvidet ansvar tillægsaftale 2017

 

Forsikringspræmie 2017 - udvidet ansvar (12 måneder)

Præmien udgør 850 kr. pr. medlem for startmasse op til 7 kg.

Præmien udgør 1.400 kr. pr. medlem for startmasse op til 25 kg.

Geografisk udvidelse:

Norden 200 kr.

Europa 400 kr.

Verden 800 kr. (eksklusiv lande under LSW 617-KILN)

Der beregnes IKKE gebyr for etablering af disse dækninger.

BEMÆRK: Forsikringspræmien reduceres med 25% hvert kvartal og er gældende frem til 31.12.2017.

Første step er indmeldelse i Modelflyvning Danmark.

Herefter bestiller du forsikringen via Selvbetjeningen eller medlemsdatabasen.