• 21. januar 2017

Indhold

Policen

Forsikringsaftale 2017

I medlemsdatabasen finder du en fane med overskriften "Forsikringer". Her kan du se dine aktuelle forsikringsdækninger og tilvalgte dækninger. På samme side er der link til de aktuelle forsikringspolicer.

Policer 2017

Ansvarsforsikring 2017 - alle aktive medlemmer af Modelflyvning Danmark er omfattet heraf.

Transport og opbevaringsforsikring tillægsaftale for 2017

Udvidet ansvar tillægsaftale 2017

 

Første step er indmeldelse i Modelflyvning Danmark.

Herefter bestiller du forsikringen via Selvbetjeningen eller medlemsdatabasen.