• 29. september 2020

Indhold

Ansvarsforsikring for udenlandske gæstepiloter.

Vores fælles ansvarsforsikring giver mulighed for at forsikre udenlandske gæstepiloter.

Der kan dels være tale om at forsikre udenlandske deltagere i arrangementer og dels om at forsikre udlændinge på længerevarende ophold
 

Forsikring af udenlandske deltagere til arrangementer:

Gæstepiloten skal være ansvarsforsikret fra sit hjemland, og skal medbringe bevis på at den er gyldig i Danmark.

Vores forsikrings dækning er subsidiær. Dvs. at gæstens egen forsikring betaler i første omgang, og kun hvis forsikringen ikke betaler i forhold til de danske lovkrav om ansvarsdækning, vil vores forsikring træde ind og dække mankoen. 

Men forudsætningen er yderligere at stævnets sikkerhedsansvarlige kontrollerer at :

  • gæstepiloten har de nødvendige certifikater fra sit hjemland
  • at gæsten hjemlige forsikring er gyldig i Danmark
  • at gæsten model(ler) kan godkendes efter danske normer
  • Arrangementet foregår i regi af Modelflyvning Danmark, Dvs. det skal stå i stævnekalenderen i god tid inden.

Juridisk er der ikke forsikringspligt for flyvning med modeller der vejer under 7Kg, med mindre der er tale om flyveopvisning for et inviteret publikum. Men forsikringspligten gælder for modeller drevet af jetturbine og for modeller der vejer over 7Kg. 


Forsikring af udlændinge på længerevarende ophold

Hvis vi har udenlandske gæster på længerevarende ophold eller på tilbagevendende midlertidige ophold, kan vi tilbyde dem forsikring i Danmark gennem et alm. medlemskab. Der er ingen forudsætninger om forsikring fra hjemlandet eller kontrol af modeller. Dog skal alle udlændinge, som flyver med stormodeller, have deres model godkendt i DK.

Det udenlandske medlem er kun forsikret ved flyvning i Danmark gennem den danske forsikring.