• 29. juni 2017

Læs Trafikstyrelsens regler for flyvning med ubemandede fartøjer (modelfly, droner m.v.) Trafikstyrelsens BL 9.4

Læs Trafikstyrelsens regler om erhvervsmæssig flyvning med droner

Læs Trafikstyrelsens regler om miljøbeskyttelse Trafikstyrelsens BL 7-16

 

Kontakt sekretariatet

Meld dig ind i Modelflyvning Danmark

Forsikring for private og erhverv - introduktion

Ansvarsforsikring m.m for flyvning med ubemandede luftfartøjer / modelfly og droner.

Modelflyvning Danmark (MDK)'s har pr. 31/12 2016 indgået en ny forsikringsaftale med selskabet Berkley.

I den forbindelse har vi fået flere forsikringer:

 1. En ansvarsforsikring som gælder for alle medlemmer af MDK
 2. En transport- og opbevaringsforsikring, som kan tilkøbes af MDKs medlemmer
 3. En erhvervsforsikring, som også kan tilkøbes af MDKs medlemmer.

Man skal altså være medlem af Modelflyvning Danmark som pilot for at få forsikringerne.

 

Sådan bliver du forsikret = bliv medlem af Modelflyvning Danmark.

Du bliver forsikret ved at melde sig ind i Modelflyvning Danmark som pilot. Det gør du ved at udfylde indmeldelsesformularen - klik på linket. Der går 5 dage inden forsikringen gælder.

Vil du have transportforsikring og/eller erhvervsforsikring bestiller du via Selvbetjeningen eller Medlemsdatabasen.  

OBS: Det er dig selv du forsikrer - ikke din flyver. Hvis andre låner din flyver, er de ikke forsikrede under din personlige forsikring. Til gengæld er du forsikret, selvom du låner en anden flyver. Sagt på en anden måde. Man skal hver især have sin egen personlige forsikring, hvis man er flere om at deles om en flyver.

(Flyver = modelfly, multirotor, drone eller andet ubemandet luftfartøj).

Forsikringspolicerne

Indeholder beskrivelse af dækningerne - se under fanen Forsikringspolicen


Det dækker forsikringen bl.a. ikke

 • Forsikringen dækker ikke skader på dig selv eller dine ejendele.
 • Den dækker heller ikke skader på flyet eller på det tilhørende udstyr, hverken dit eller andres.
 • Den dækker ikke hvis din flyvning er ulovlig, fx at du flyver et ulovligt sted eller på en ulovlig måde
 • Den dækker ikke andre personer, hvis det er deres egen skyld, at de er kommet til skade.
 • Den dækker kun skader, der opstår fordi du bruger din flyver (flyver eller taxi'er). Dvs. den dækker fx ikke hvis nogen falder over din flyver eller hvis den kortslutter elektrisk og sætter ild på mens den ikke bruges.
 • Forsikringen dækker ikke bemandet luftfart.

Læs om den detaljerede beskrivelse af forsikringen og dens dækning og betingelser.

Læs om Trafikstyrelsens love og regler om flyvning med modelfly, droner og andre ubemandede flyvere.

 

Her må du flyve:

 • Modelfly og droner under 7kg må flyve alle steder, hvor du kan overholde Trafikstyrelsens regler samt evt. Natura2000 fredninger, lokale miljøbestemmelser og diverse vedtægter.
 • Modelfly med en vægt mellem 7Kg og 25Kg må kun flyve på modelflyvepladser, som er godkendt af Modelflyvning Danmark, og kun hvis du har taget certifikat til modeltypen hos Modelflyvning Danmark.
 • Flyvere over 25Kg må kun flyves erhvervsmæssigt og kun med specifik tilladelse fra Trafikstyrelsen.


Her må du bl.a. ikke flyve

 • I eller over tættere bebyggelse
  Hjemme i din have, hvis du bor i et villakvarter. Der skal være 150 meters afstand til tættere bebyggelse.
  Villakvarterer er tættere bebyggelse. Inde i selve byen må man heller ikke flyve. Tjek hos Trafikstyrelsen for at se den nøjagtige definition. 
 • Nær større veje
  Du skal holde en afstand på 150 meter mellem din flyver og større veje. Alle veje som har et rutenummer anses for at være "større vej".
 • Nær lufthavne
  Inden for en afstand af 5 Km fra en civil lufthavn og 8 Km fra en militær lufthavn er der ingen, der må flyve med noget som helst uden at have speciel tilladelse fra Trafikstyrelsen. Heller ikke selv om du kun flyver i din egen have og helt nede ved jorden. Sådan er loven bare. 
 • Folk og andre områder
  Du må ikke flyve hen over steder, hvor mange mennesker er forsamlede. Du må heller ikke flyve hen over sommerhusområder og campingpladser.
 • Du må ikke være til fare eller ulempe
  Det siger Trafikstyrelsens regler også. Der står at man ikke må være til fare for andres liv eller ejendom og man skal være til så lidt ulempe som muligt. Dvs. man skal bære sig fornuftigt ad.
 • Sidst men ikke mindst:
  Du må ikke flyve højere op en 100m over landskabet.