• 3. april 2020

Indhold

Det nordiske samarbejde

 

       Nordisk samarbejde_flag

Formålet med det nordiske samarbejde er at styrke kontakten mellem de nationale organisationer i Finland, Norge, Sverige og Danmark, og ikke mindst fremme modelflyvningen i de nordiske lande.

 

Hovedemnerne i det nordiske samarbejde er bl.a. at samarbejde med myndighederne i miljø henseende, så som støjsager, flyve højde, og ikke mindst etablering af modelflyvepladser, hvilket trænger sig på i alle lande.

I samarbejdet ligger der også ansvaret for, at holder styr på de nordiske modelflyve rekorder og mesterskaber i de forskellige konkurrence klasser.

Derudover repressentere de nordiske lande gerne hindanden til internationale møder, hvor et andet nordisk land ikke har mulighed for at deltage.

 

Der afholdes møder én weekend hvert år, og værtsskabet går på skift.

Det er værtslandet der sætter dagsordenen, men alle har inden mødet, mulighed for at komme med specifikke punkter, som netop de har en særlig interesse i at få debatteret.

 

 

Steen Høj Rasmussen