• 29. september 2020

 

 

Indsend opdateringer til klubhåndbogen.

SEND MAIL

Se en oversigt over klubberne her. 


Troels Lund

Troels Lund
Formand for Flyvepladsudvalget, som hører under Sikkerhedsudvalget.
Kommunale anliggender og klagesager.
Tlf. 25 11 10 07

mail:
tromilu(snabela)gmail.com

 

Peter Skotte

Flyvepladsudvalg Nord
Peter Skotte
Tlf. 

Jan Møller

Flyvepladsudvalg Øst
Jan Møller
Tlf. 20148086

Peter Rasmussen

Flyvepladsudvalg Fyn
Peter Rasmussen
Tlf. 29848090


Flyvepladshåndbogen

Her finder du vejledning og råd, hvis du skal anlægge en ny modelflyveplads. Også eksisterende klubber kan finde inspiration til pladsregler m.v.

MDK logo

Klik på ikonet for at læse flyvepladshåndbogen.
Højreklik og vælg 'gem destination som' for at hente bogen ned.

Flysikkerhedsudvalget

Trafikstyrelsen har udpeget Modelflyvning Danmark via en delegering til at fungere som godkendende myndighed for modelflyvepladser.

Opgaven forvaltes af MDK gennem Flyvepladsudvalget. Når en flyveplads skal etableres eller ændres væsentligt, skal en repræsentant for Flyvepladsudvalget godkende den efter henvendelse fra flyvepladsens 'ejerkreds'.

Flyvepladsudvalget er ved Repræsentantskabsmødet d. 13. marts 2016 blevet underlagt det nyetablerede Flysikkerhedsudvalg.


Godkendelse og ændring af modelflyvepladser

Ønsker du at få en modelflyveplads godkende eller at få en godkendelse revideret, så kontakt sekretariatet, som vil henvise til den nærmeste flyvepladskontrollant.

 

Klubhåndbogen

Tilbage i 2010 udarbejdedes en moderniseret udgave af Klubhåndbogen, dvs. den oversigt vi har over alle modelflyveklubber under Modelflyvning Danmark. Den nye Klubhåndbog er tilgængelig via links fra denne side


Opdatering

Klubhåndbogen bliver den hurtigt gammel, hvis ikke oplysningerne opdateres hver gang der sker ændringer.
Derfor opfordres klubbernes kontaktpersoner til at rette klubbens data via selvbetjening eller ved at indsende de rettelser rettelser der ikke kan foretages via selvbetjening.
Husk at oplyse dit OY nummer og klubnummer når du indsender rettelser.

Udover at klubhåndbogen kan bruges til at finde "nabo-klubber", så er den også vores dokumentation overfor Trafikstyrelsen samt vores forsikringsselskab. Endelig bruges klubhåndbogen af flyvepladsudvalget i forbindelse med oprettelse og godkendelse af nye flyvepladser. Alt sammen forhold der betinger en løbende opdatering.

Læs om:

Procedure for godkendelse af flyvepladser.