• 21. oktober 2020

Indhold

MDK høringssvar på ny dronelovgivning

Der har været 3 høringer i 2015 om ny dronelovgivning.

  1. Dansk høring på grundlag af dronerapporten (maj 2015) , som et resultat af en dansk tværministeriel arbejdsgruppe.
  2. Europæisk høring på grundlag af rapport udarbejdert af EASA (september 2015)
  3. Dansk høring på grundlag af lovforslag der fremsættes i 2016. (januar 2016)

Klik på linkene til højre på siden for at læse høringssvarene

Til den europæiske høring skal bemærkes at svaret er koordineret med, men ikke er enslydende med, svarene fra den tyske, svenske og norske modelflyveorganisation.

Der er taget initiativ til at grundlægge en europæisk modelflyveorganisation, som skal udrustes til at møde den europæiske lovgivningsmagt på deres niveau - med piber og trommer - altså egentlige lobbyister.
Foreløbig har der været møder mellem den tyske, østrigste, sweitchiske og hollandske modelflyveorganisaqtion.
Det er hensigten at de nordiske lande går ind i samarbejdet, som kommer til at repræsentere adskilleige hundrede tusinder modelflyvere.