• 1. oktober 2020

Meld dig ind i Modelflyvning Danmark.

Ja tak, jeg vil gerne meldes ind

Medlemskaber, rettigheder & pligter

Medlemskab af Modelflyvning Danmark

Der er flere gode grunde til, at være medlem af Modelflyvning Danmark.

  • Du får en ansvarsforsikring for modelflyvepiloter
  • Din lokale klub forlanger, at du er forsikret for at benytte flyvepladsen
  • Du modtager vores medlemsblad Modelflyvenyt

Modelflyvning Danmark (MDK) formidler den eneste tilgængelige ansvarsforsikring for modelflyvepiloter. Familiens almindelige ansvarsforsikring dækker ikke modelflyvning.

De fleste klubber forlanger medlemskab af MDK og dermed forsikring for at man kan få lov at benytte deres modelflyveplads - selv som klubmedlem.

Der også det mere politiske og organisationsmæssige. Modelflyvning er jo ikke elsket af alle. Af og til skal vi kæmpe for at få lov at dyrke vores hobby eller sport, som det er for vores elitepiloter. Her er det godt at stå sammen i en forening, der fungerer som fælles talerør til myndigheder og andre interesseorganisationer.

Elitepiloterne, som deltager i internationale konkurrencer, har bl.a. nytte af at MDK formidler FAI licenser via KDA. En stor del af medlemmerne dyrker hobbyen på konkurrenceniveau.

Hobbypiloterne har gavn af MDK som støtteorganisation til forskellige aktiviteter, herunder også økonomisk støtte. Det gør MDK for at medvirke til et højt aktivitetsniveau rundt om i klubberne.

Alle har fornøjelse af medlemsbladet, som faktisk er et rigtigt magasin blad der udkommer 6 gange om året. I bladet kan du læse en masse nyheder og indlæg fra modelflyveverdenen.

Ikke mindst driver MDK et chatforum, hvor mange af landets modelpiloter daglig eller jævnligt mødes og udveksler erfaring. Her kan du også finde informationer om forskellige arrangementer rundt om i klubberne.

Medlemskaber, rettigheder & pligter

Du kan her læse om vores forskellige typer medlemskaber af Modelflyvning Danmark.

To af dem er stadfæstet i vedtægterne, nemlig:

  • Aktivt medlemskab (voksen)
  • Passivt medlemskab

To af dem er administrativt definerede nemlig:

  • Ungdomsmedlemskab
  • Familiemedlemskab

På de følgende sider kan du læse nærmere om de enkelte medlemskaber (tryk på linkene)
Her i tabellen finder du en oversigt.

Medlemskabstype

Voksen medlemskab

Ungdoms medlemskab

Familie medlemskab

Passivt medlemskab

Medlemsblad Modelflyvenyt

Ja

Ja

Nej

Ja

Ansvarsforsikret

Ja

Ja

Ja

Nej

Certifikater

Ja

Ja

Nej

Nej

Stormodeller

Ja

Ja

Nej

Nej

Konkurrencer i MDK regi

Ja

Ja

Nej

Nej

Arrangementer i MDK regi

Ja

Ja

Ja

Ja

Kontingent

600,00 kr./år

100,00 kr./år

100,00 kr./år

300,00 kr./år

Indmeldelsesgebyr

100,00 kr.

0 kr.

0 kr.

100,00 kr.

Aldersgrænse

10 år

0 < 18 år

Ingen*

Ingen

* Der er specielle regler for familiemedlemskab. Medlemskab hænger sammen med et voksenmedlemskab, der er hovedmedlem. Hovedmedlem + medlem u/18 år kan have forskellige adresse, men ellers skal medlemmerne have samme adresse. Medlemskabet er lavet for dem som kun lejlighedsvis flyver.

Forklaring:                                                                                                                                                                                                    Modelflyvenyt: Medlemmet får tilsendt medlemsbladet Modelflyvenyt 6 gange årligt.
Ansvarsforsikret: Medlemmet er dækket af MDKs ansvarsforsikring.
Certifikater: Medlemmet kan tage færdighedscertifikater (A, S og H).
Stormodel:  Medlemmet kan tage certifikater til stormodel (A, S, H og Jet)
Konkurrencer: Medlemmet kan deltage i konkurrencer i MDK regi/FAI-regi.

Bemærk: Kun voksen og ungdoms medlemskaber tæller som stemmegivende til repræsentantskabsmødet.