• 28. september 2020

Indhold

Ungdomsmedlemskab

Denne medlemskab er reelt en ungdomsrabat, og er ikke stadfæstet i vedtægterne.
Bestyrelsen kan på given foranledning ændre vilkårene for ungdomsmedlemskabet.

Ungdomsmedlemskabet er oprettet for at gøre det billigere for unge medlemmer at deltage. Der er samtidig nogle begrænsninger i forhold til voksen medlemskabet.

Ungdomsmedlemskabet indebærer at: 

  • Medlemmet er ansvarsforsikret gennem MDKs ansvarsforsikring.
    der kan tegnes transportforsikring til halv pris
  • Medlemmet modtager medlemsmagasinet Modelflyvenyt 6 gange årligt.
  • Medlemmet kan tage færdighedscertifikater (A, H og S).
  • Mmedlemmet kan tage certifikat til stormodel

Som begrænsning i forhold til voksenmedlemskabet giver ungdomsmedlemskabet ikke ret til :

  • at påtage sig tillidshverv som fx kontrollant for certifikater.
  • at tilslutte familiemedlemskaber


Ungdomsmedlemskabet tilbydes unge til og med deres 18' år.
Der er ingen nedre aldersgrænse.

Hvis kontingentbetalingen pr. 15. november falder inden junior medlemmet er fyldt 19 år, kan ungdomsmedlemskabet fortsættes i det pågældende kontingentår.

Øvrige relevante informationer:

Årligt kontingent: kr. 100,00
Indmeldelsesgebyr: Ingen
Aldersgrænse: 0 < 18 år
Medlemsblad: Ja
Ansvarsforsikret: Ja
Certifikater: Ja
Stormodeller: Ja
Konkurrencer i MDK regi: Ja
Arrangementer i MDK regi: Ja