• 27. maj 2017

Om Modelflyvning Danmark

Modelflyvning Danmark er en landsdækkende forening for al organiseret modelflyvning i Danmark.
Foreningens navn forkortes i daglig tale til MDK.

I henhold til Luftfartslovens BL 9.4 har Trafikstyrelsen godkendt Modelflyvning Danmark som den organisation, der har til formål at drive flyvning med modelluftfartøjer på amatørbasis, i overensstemmelse med et reglement, der er godkendt af Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen har uddelegeret en del af sin bemyndigelse til Modelflyvning Danmark. Det giver sig primært udslag i at MDK udpeger og driver et kontollantkorps med kompetence til at godkende modelfly med en startvægt over 7Kg (stormodeller) samt modeller drevet af gas-turbine, og tillige at godkende piloter til at måtte flyve disse modeller. Det giver sig også udslag i at MDK udpeger et flyvepladsudvalg, som det påhviler at besigtige og om muligt godkende modelflyvepladser til brug for stormodeller.

MDK formidler den eneste danske ansvarsforsikring, der er dækkende for skader opstået ved modelflyvning.
MDK formidler også i forlængelse af KDA, FAIs internationale sportslicenser til medlemmerne.

MDK opstod pr. 1. januar 2009 ved fusion af de 3 daværende modelflyveunioner:
Fritflyvningsunionen, Linestyringsunionen og RC-unionen.

Hver for sig har de daværende unioner en alenlang historie, som bogstaveligt talt går tilbage til Arilds dage.