• 27. maj 2017

Links

Link til BL 9.4 hos Trafikstyrelsen
Luftfartsloven BL 9.4 

Nyt 2014: Trafikstyrelsens definition af tættere bebygget område.

Luftfartsloven

Et afsnit af Luftfartsloven omhandler modelflyvning og droneflyvning.
Det drejer sig om BL 9.4 udg. 3 / 9.1.2004 med tilhørende AIC'er.
(Linket peget til Trafikstyrelsens gældende version af BL 9.4 pr. oktober 2016.) 

Al udendørs flyvning med droner og modelfly sorterer under Luftfartsloven.
Vær opmærksom på at luftfartsloven også gælder for små droner og modelfly, der sælges som legetøj i legetøjsmagasiner og varehuse. Det er i lovens forstand ikke legetøj, og de må ikke benyttes i bymæssig bebyggelse fx hjemme i villahaven eller ude på vejen, hvor uskyldige de end synes at være. Flyvningen med dette legetøj er underlagt BL 9.4.

Siden den nye dronelovgivnings trådte i kraft pr. 1/9 2016 gælder luftfartsloven også for flyvning indendørs fx i sportshaller, på skoler og andre steder hvor folk og børn færdes. Der skal søges tilladelse hos Trafik og Byggestyrelsen til at flyve droner og modelfly indendørs, og det er blevet så besværliggjort at få en tilladelse, at indendørs flyvning i realiteten må betragtes som værende forbudt. Forbuddet gælder dog ikke i private hjem.


Den almindelige husstandsforsikring og familieansvarsforsikring dækker ikke ansvar ifm. modelflyvning. Pr. 1. januar 2017 er ansvarsforsikring ifm. modelflyvning blevet lovpligtig uanset fartøjets vægt. Ansvarsforsikringen kan tegnes ved et udvalg af forsikringsselskaber eller kan opnås gennem medlemskab af Modelflyvning Danmark, hvor man samtidig får fællesskabets goder med i prisen. 

Luftfartslovens sætter grænser for hvor og hvordan der må flyves med modelfly. Det er en forudsætning for at MDKs fælles ansvarsforsikring dækker, at Luftfartsloven samt anden relevant lovgivning er overholdt.