• 1. oktober 2020

Links

Luftfartsloven for droner og modelfly

Rev. 13/2 2020
Pr. 1. juli 2020 offentliggør Trafikstyrelsen en bekendtgørelse om nye regler for amatørbaseret og proffessionel droneflyvning.

Indtil da er nedenstående stadig gældende.

 

I anledning af de professionelt anvendte droners eksplosive udbredelse, blev det på nationalt og internationalt plan besluttet at udarbejde et lovkompleks, som dækker al civil ubemandet flyvning. På internationalt plan er det den europæiske luftfartssikkerhedsorganisation EASA der sætter scenen. Nationalt i Danmark er det Trafik, bolig og byggestyrelsen (TBST) der lovgiver.

Den nye lovgivning hedder "Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssig område", også kaldet  "Landdronebekendtgørelsen", erstatter den tidligere regulering af modelflyvning kendt som BL 9.4 udg. 3 / 9.1.2004.

Al flyvning med droner, herunder modelfly, udendørs OG indendørs er reguleret af Luftfartsloven.

Droner og modelfly kategoriseres efter deres vægt og anvendelse. For modelflyvere er klassen fra 0 - 25Kg interessant.
Den må flyves af fritidspiloter, der har erhvervet dronetegn hos TBB eller som flyver fra en godkendt modelflyveplads.

Uanset hvor man flyver skal der været tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring, som opfylder EU-kravene på 1 million Euro ved personskade. Den almindelige personlige ansvarsforsikring duer ikke. Undtaget fra denne regel er dog mikro-droner, et begreb der betegner ubemandede fartøjer der vejer max 250g og som maks kan flyve 50km/t. Men ingen anden forsikring dækker, så en forsikring er under alle omstændigheder anbefalelsesværdig.

Gennem et medlemskab af Modelflyvning Danmark, er du lovformeligt forsikret. 
Dit eventuelle medlemskab af en modelflyveklub giver alene ingen forsikringsdækning.
Det skyldes en misforståelse at noget andet fremgår af TBBs supplerende lovtekst.

Anbefaling: Læs de nye regler. De er også vigtige for dig.