• 20. januar 2020

Info

Målet med borgerinddragelsesprocessen og "Åben Flyvestation" er at få alle forslag og ideer til brugen af området frem og samtidig få respons på hvad brugere og borgere mener om de forskellige aktiviteter. Området er et åbent landskab med lange asfaltbelagte strækninger uden motorkørsel og rummer derfor mulighed for rekreative aktiviteter, som der ikke findes andre steder i hovedstadsområdet.

Detaljer

Begivenhedstype: Opvisning

Link til mere info

Åben Flyvestation

Dato: Lørdag d. 26. april 2014
Sted: Flyvestation Værløse, Furesø Kommune

EFK87, Den Røde Baron og SMSK er gået sammen om at repræsentere modelflyvere i lokalområdet med interesse for at kunne komme til at flyve på Flyvestation Værløse. 

Naturstyrelsen er på jagt efter ideer og forslag, der kan gøre Flyvestation Værløse til et attraktivt samlingssted for alle, der søger rekreative udfoldelsesmuligheder og naturoplevelser i hovedstadsområdet - og vil denne dag gerne demonstrere aktiviteter, som vil kunne finde sted på arealet i fremtiden.

Styrelsen overtog de åbne dele af den tidligere Flyvestation Værløse i efteråret 2013 og er nu i gang med en borgerinddragelsesproces, hvor alle kan bidrage med forslag og ideer til den fremtidige brug af området.

Som en del af borgerinddragelsen holder Naturstyrelsen "åbent hus"  lørdag d. 26. april kl. 10-14, hvor området og de blivende bygninger er åbne. Naturstyrelsen vil selv vise frem og svare på spørgsmål. Som en vigtig del af arrangementet kan alle komme og demonstrere, hvad de ønsker at bruge området til.

Målet med borgerinddragelsesprocessen og "Åben Flyvestation" er at få alle forslag og ideer til brugen af området frem og samtidig få respons på hvad brugere og borgere mener om de forskellige aktiviteter. Området er et åbent landskab med lange asfaltbelagte strækninger uden motorkørsel og rummer derfor mulighed for rekreative aktiviteter, som der ikke findes andre steder i hovedstadsområdet.

Konkret går arrangementet ud på at få demonstreret de aktiviteter, som vil kunne finde sted på arealet i fremtiden. Naturstyrelsen vil derfor gerne invitere jer til at demonstrere jeres aktivitet(er) som en vigtig del af arrangementet. I kan se hvilken del Naturstyrelsen ejer i folderen:  http://www2.nst.dk/download/Udgivelser/Flyvestation_Vaerloese_folder.pdf

Selve borgerinddragelsen sker via Naturstyrelsens hjemmeside, og vil desuden blive understøttet via Facebook etc. Via hjemmesiden kan alle komme med deres konkrete forslag til, hvad man vil bruge flyvestationen og bygningerne til. På den baggrund laver Naturstyrelsen en plan for den rekreative anvendelse af arealet og bygningerne.

Vi har inviteret de foreninger, der fremgår af vedhæftede liste. Kender du en forening/gruppe, som også vil have lyst til at deltage i "åben flyvestation", så mail os gerne deres navn og kontaktinformationer.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektmedarbejder Mads Nissen  (72 54 33 40) eller specialkonsulent Charlotte Mølgaard  (72 54 30 01).

Vi vil gerne høre, om du/I deltager i "åben flyvestation" senest  mandag den 17. marts 2014. Du/I tilmelder jer via mail til:  charm@nst.dk

Vi vil gerne vide hvilken aktivitet I demonstrerer, hvor meget plads I har brug for og hvor mange I cirka kommer. Har I andre særlige ønsker vil vi også gerne vide det - ligesom I gerne må melde tilbage, hvis I ikke har mulighed for at deltage.

På baggrund af jeres tilbagemeldinger laver Naturstyrelsen det endelige program og et kort over området med angivelse af, hvor de forskellige aktiviteter finder sted.

Arrangør: Naturstyrelsen EFK87, Den Røde Baron og SMSK - Kontakt jens@jensarnt.dk fra EFK87