• 12. december 2019

Indskærpelse for stormodeller

9. september 2015 af Anders Hansen

Der har bredt sig en opfattelse blandt nogle stormodelkontrollanter, at en stormodel kan flyves, til godkendelsen, af en anden pilot end ejeren selv.

Det er ikke i overensstemmelse med stormodelreglernes intentioner og MDKs bestyrelse har valgt at indskærpe disse regler.

Det er stormodellens ejer der flyver stormodellen til godkendelsen.

Det er fortsat tilladt at stormodel kontrollanten laver en prøveflyvning, så længe at godkendelsesflyvningen foretages af ejeren.

I særlige tilfælde kan der gives dispensation til at ejeren overlader godkendelsen til en anden stormodelpilot. - her tænkes primært på de af MDKs medlemmer der kun bygger fly og ikke selv er aktive piloter.

Indskærpelsen vil også kunne findes i det kommende MFN.

Mvh
Bestyrelsen