• 20. november 2019

Multirotor stormodel

10. december 2012 af Anders Hansen

Da den europæiske flysikkerhedskommission EASA barsler med et meget omfattende lovkompleks om brugen af UAV, har Stormodelkontrollantudvalget sammen med MDK's bestyrelse besluttet, at der foreløbig ikke blive udarbejdet noget reglement til stormodel multirotor og der vil p.t. ikke kunne godkendes stormodeller med multirotor i Danmark.

Beslutningen er desuden begrundet med at multirotor over 7 kg, primært vil blive brugt til kommercielle formål. Kommerciel flyvning med multirotor udenfor BL9-4´s bestemmelser høre ikke under Modelflyvning Danmark.

Multirotor defineres som et luftfartøj med mere end 2 bærende rotorer.

 

Stormodelkontrollantudvalget