• 24. januar 2020

Der er stadig penge i tilskudspuljen...

2. november 2015 af Anders Hansen

Hvert år afsætter MDK en pengepulje som klubber og interessegrupper kan søge.

Tilskuddet gives som et økonomisk skulderklap til de, klubber eller interessegrupper,

som yder en indsats for at bibeholde det store aktivitetsniveau vi har i landet.

Klik på TILSKUD og se mulighederne for at søge midler til din klub.

Hobbyudvalget