• 24. januar 2020

Stormodel udvalgsmøde April 2013

12. april 2013 af Claus Tønnesen

Stormodel udvalget afholdt møde d.7.April 2013 og behandlede blandt andet følgende punkter

  • Opfølgning kontrollant seminar 2013
  • Stormodel dag, arrangement for alle stormodel interesserede, hvor der kan tales byggeteknik, motor teknik, radioinstallation og ikke mindst byggeprojekter generelt.
  • Status på kontrollanter
  • GS regelsæt
  • UAS
  • Navneskifte på udvalget

Det komplette referat findes her.