• 21. januar 2020

Tilskud fra Hobbyudvalget

 

 

Hvert år afsætter MDK en pengepulje som klubber og interessegrupper kan søge.

Det er Hobbyudvalgets opgave at fordele pengene i form af tilskud til

aktivitetsfremmende formål for modelflyvning.

Tilskuddet gives som et økonomisk skulderklap til de, klubber eller interessegrupper,

som yder en indsats for at bibeholde det store aktivitetsniveau vi har i landet.

Det er muligt at søge om tilskud i 3 kategorier:

 

Skema stævnestøtte   Skema tilskud   Skema underskudsgaranti     

 

Fordelingen af midlerne er pt 66% til stævnestøtte og 33% til tilskud.

Underskudsgarantien har sit eget budget.

Som udgangspunkt uddeles hele pengepuljen hvert år.

Dvs. hvis f.eks tilskudspuljen ikke er opbrugt, så gives pengene til stævnestøtte.