• 20. november 2019

Bliv stormodel kontrollant

Vil du gerne være stormodelkontrollant ?

Det er Modelflyvning Danmark som udvæger stormodelkontrollanterne. Kontrollanterne arbejder for Modelflyvning Danmark og har ikke særlig tilhørsforhold til en klub.
Udvælgelsen foretages ud fra to behov:

1) Geografisk spredning af kontrollanter.
2) Det samlede behov for kontrollanter. 

For at blive stormodelkontrollant skal du være en aktiv stormodel pilot, medlem af MDK, og du skal være en aktiv stormodelpilot inden for kategorien(-erne) du ønsker at bliver kontrollant af.

Ansøgningen skal sendes pr. mail til stormodeludvalget og den skal indeholde kategori(er) du stiller op til:

- Fastvinget  (A, J og S)

- Rotorvinge (H og M))

Stormodeludvalget vil verificere at du er kvalificeret til at blive kontrollant for den/de søgte kategorier, og vil også vurdere om der er behov for yderligere kontrollanter i kategorien i ansøgerens geografiske geografiske område.

Hvis stormodeludvalget accepterer ansøgningen vil der dog ikke ske en umiddelbar godkendelse som kontrollant, idet der kræves deltagelse i et stormodelkontrollantseminar før du bliver kontrollant.

 

Sidst opdateret: 27. januar 2018 (kontaktperson: Troels Mikael Lund)