• 11. december 2017

Bliv stormodel kontrollant

Vil du gerne være stormodelkontrollant ?

For at blive stormodelkontrollant skal du indstilles af bestyrelsen i din egen flyveklub eller interessegruppe. Du skal være en aktiv stormodel pilot, medlem af MDK, og du skal være en aktiv stormodelpilot inden for kategorien(-erne) du ønsker at bliver kontrollant af.

Ansøgningen skal sendes pr. mail til stormodeludvalget og den skal indeholde en indstilling fra din bestyrelse og hvilke(n) kategori(er) du indstilles til (A, H, J, S, M).

Stormodeludvalget vil verificere at du er kvalificeret til at blive kontrollant for den/de søgte kategorier, og vil også vurdere om der er behov for yderligere kontrollanter i kategorien i ansøgerens geografiske geografiske område.

Hvis stormodeludvalget accepterer ansøgningen vil der dog ikke ske en umiddelbar godkendelse som kontrollant, idet der kræves deltagelse i et stormodelkontrollantseminar før du bliver kontrollant.

 

Sidst opdateret: 14. marts 2016 (kontaktperson: Anders Hansen)