• 21. januar 2020

Indhold

Stormodelseminar 2014

Søndag den 25. januar  afholdte Stormodeludvalget årest seminar for kontrollanter.

Fjelsted Skov Kro på fyn, lagde rammerne for arrangementet

Der var 46 deltagende kontrollanter på seminaret.

Formålet med stormodelseminaret er at:

  • ensrette bedømmelserne på tværs af landet
  • udveksle erfaringer
  • diskutere aktuelle stormodelrelaterede emner
  • møde andre kontrollanter og dermed skabe et netværk

Udover de mange erfaringsudvekslinger der var på seminaret, gennemgik vi enmerne:

  • Sikkerhed ved de store el-modeller
  • Accu-systemer i modellerne og sikkerhed
  • 3 aksede gyroer
  • Hængsler

Udvaget er blevet en mand mindre:

Peter Bajerholm har valgt at stoppe i stormodeludvalget.

Vi siger mange tak til Peter for den indsats du har ydet i udvalget og ved alle vores seminare.

 

- Og velkommen til Jes Berring:

Jes overtager arbejdet med at repressentere A kontrollanter i udvalget

 

 Tak til deltageren for en god og konstruktiv dag

 På vegne af hobbyudvalget & stormodeludvalget.     

 Anders K Hansen

 

Stormodelkontrollantseminar_1 2014     Stormodelkontrollantseminar_2 2014