• 22. november 2019

Indhold

Stormodel udvalget

Stormodel A: Jes Bering
Stormodel H: Troels Lund
Stormodel J: Stig Andersen
Stormodel S: Poul Munch

Kontakt:

Tromilu()gmail.com

Stormodeludvalg

Stormodeludvalget er et udvalg under hobbyudvalget.

I udvalget er de forskellige kategorier (A, H, J, S, M) repræsenteret af kontrollanter med bred praktisk og teoretisk viden indenfor en eller flere kategorier.

Udvalgets sammensætning er statisk i den forstand at der ønskes høj grad af kontinuitet omkring stormodel regler og sikkerhed, og dynamisk i den forstand at der ønskes de rette personer på de konkrete arbejdsopgaver (f.eks. regelsæt til Giant Scale modeller).

Af stormodeludvalgets arbejdsopgaver kan nævnes

  • Sikre at gældende lovgivning, bestemmelser og cirkulærer er indarbejdet i regler og vejledninger
  • Følge den teknologiske og generelle udvikling med specifik fokus på stormodeller
  • Vedligeholde og udbygge vejledninger og checklister for stormodel godkendelser
  • Godkende nye kontrollanter
  • Opdatere og opkvalificere stormodelkontrollanter
  • Planlægge og facilitere stormodel kontrollant seminarer
  • Være kontaktpunkt for stormodel relaterede spørgsmål fra piloter, kontrollanter, klubber, sekretariat og MDK's bestyrelse.

Sidst opdateret: 14. marts 2016 (kontaktperson: Anders Hansen)