• 26. september 2020

Detaljer

Begivenhedstype: Andet

Link til mere info

MDK Repræsentantskabsmøde 2013

Dato: Søndag d. 17. marts 2013
Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Hermed indbydes til Modelflyvning Danmarks årlige repræsentantskabsmøde.
Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00
Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet er ifølge vedtægterne og er som følger:

1. Valg af mødeleder og mødesekretær
2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden
3. Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
5. Behandling af anmeldte forslag
6. Valg af formand (kun i lige årstal)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Budget og kontingent for det kommende år
10. Eventuelt

Se detaljer her: http://www.modelflyvning.dk/foreningsinfo/repraesentantskabsmoeder/2013-repraesentantskabsmoede.aspx

Arrangør: Bestyrelse og sekretariat