• 26. september 2020

Info

Medlemmer af UAS Sport Danmark indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. 

Starttidspunkt: 10.00

Tilmelding foregår til sekretær Martin Bjørnskov på sekretaer@uas-sport.dk. S.U. 24. januar 2016.

Detaljer

Begivenhedstype: Andet

Link til mere info

UAS Sport Danmark generalforsamling

Dato: Søndag d. 7. februar 2016
Sted: Endnu ikke fastlagt

 

Medlemmer af UAS Sport Danmark indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling vil forløbe jævnfør UAS Sport Danmarks vedtægter §10:

 

§10 Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. marts.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel ved opslag på UAS Danmarks hjemmeside.

Af indkaldelsen skal fremgå, at forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde på en dato senest 2 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag offentliggøres på UAS Danmarks hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

Generalforsamnlingen starter kl 10

Den ordinære generalforsamling skal behandle en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter: 

1. Valg af mødeleder og mødesekretær

2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden

3. Behandling af anmeldte forslag
4. Valg af formand (hver andet år)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 6. Eventuelt

Arrangementets lokation kendes endnu ikke. Denne bliver udmeldt senere.
Tilmelding foregår til sekretær Martin Bjørnskov på sekretaer@uas-sport.dk. S.U. 24. januar 2016. 

Arrangør: Peter Skotte/Martin Bjørnskov