• 24. oktober 2019

Detaljer

Begivenhedstype: Træf

Link til mere info

Modelflyvningens_dag

Dato: Lørdag d. 20. maj 2017
Sted: Modelflyvebanen i Stenrøgel

Arrangør: Silkeborg Modelfly