• 22. oktober 2020

WEB-hotellet

Følg linket til webhotellet for klubber

 

Se beskrivelse af webhotellet samt vejledning via dette link

Sådan får din klub gratis web

Sidst opdateret: 23. marts 2012 (kontaktperson: Allan Feld)

Erfaringen viser at modelflyveklubber der driver en hjemmeside, fanger mange af deres nye medlemmers interesse via hjemmesiden. Her kan klubben jo præsentere sig selv og sine aktiviteter for omverdenen

Derfor er det MDKs ønske som interesseorganiation, at flest mulige modelflyveklubber har deres egen hjemmeside og at de sørger for at den holdes aktuel med jævnlige opdateringer. Og derfor igen stiller MDK gratis hjemmesider til rådighed for klubberne. Klubberne har egen URL, så der er adgang til deres WEB uden at besøgende skal ind via MDK.

Tilbudet henvender sig specielt til de mindre klubber, som måske har vanskeligt ved at etablere og vedligeholde en traditionel hjemmeside. For at gøre det enkelt for klubberne følger med tilbudet CMS-systemet umbraco. En hjemmeside baseret på Umbraco er særdeles nem at vedligeholde, fordi systemet er meget enkelt. Samtidig er der mulighed for at tilslutte så mange samtidige redaktører, som en klub måtte ønske det.

De gratis hjemmesider har en standardiseret opbygning fra begyndelsen, men klubber der magter det må gerne ændre strukturen på deres egen side.

Følg dette link for at finde detaljeret information og vejledning.

Interesserede klubber kan henvende sig i MDKs sekretariat via deres formand eller kontaktperson, og bede om at få en hjemmeside tildelt. Det er som sagt gratis bortset fra at kluben selv anskaffer sin URL. Det er ikke et krav at klubben har en URL, men uden URL vil der kun være adgang til klubbens hjemmeside via webhotellets forside.

Der ydes 2 timers gratis support ifm. etablering af klubhjemmesiden. Mere support kan købes efter behov hos firma BioGis, der er MDKs systemintegrator på webhotellet.