• 28. januar 2021

Yderligere info

Benyt Modelflyvning Danmark's forum hvis du har spørgsmål om modelflyvning.

Du har med din indmeldelse desuden fået adgang til funktionerne i selvbetjeningsområdet.

Spørgsmål om dit medlemsskab kan rettes direkte til sekretariatet.

Betalingen er godkendt

Tak for din indmeldelse i Modelflyvning Danmark.

Din betaling er godkendt og registreret. En kvittering er tilsendt via email.

Vi vil hurtigst muligt fremsende medlemskort, forsikringsbevis, love og vedtægter, de to seneste numre af Modelflyvenyt samt vores logo i transfer.

 

Velkommen til!