• 29. september 2020

Regler for sportslicenser

Fornyelse og udstedelse af sportslicens bliver for alle sportsgrene udført af KDA.

FAI sportslicens er gyldig i alle lande, der er repræsenteret i FAI. Den skal forevises ved deltagelse i konkurrencer og rekorder, der udføres i overensstemmelse med FAI´s regler. For at være gyldig, skal indehaveren med sin underskrift bekræfte, at han/hun kender og forstår FAI´s Sporting Code og forpligter sig derved til at overholde den.  Derudover skal alle indehavere af sportslicens være registreret i FAI's database. Registreringen foretages af KDA. Har man ikke en gyldig sportslicens - eller ikke er registreret i FAI's database kan starttilladelse nægtes af konkurrenceledelserne. Licensen er kun gyldig hvis man er registreret hos FAI og har sportlicensen fornyet for det pågældende år.

Licensen er udstedt af KDA på vegne af FAI, og den kan uden varsel inddtrages af begge parter. En sportsudøver, der er blevet diskvalificeret, skal deponere sin licens for den periode diskvalifikationen varer. Enhver forsinkelse i deponeringen af sportslicensen forlænger perioden med diskvalifikation tilsvarende.


I denne periode kan den diskvalificerede ikke deltage i FAI sportsaktivitet.

Sportslicenser

Sidst opdateret: 22. september 2018 (kontaktperson: Marttin Stuart Nielsen)

KDA varetager al administration vedrørende udstedelse og fornyelse af sportslicenser.

Fra og med 1. januar 2017 er al udstedelse og fornyelse af FAI sportslicenser digitaliseret men i Danmark skal det stadig ske via KDA.

Som modelflyver har du brug for en international anerkendt sportslicens, hvis du skal deltage i konkurrencer i udlandet og det har indtil nu været en meget manuel proces, at få sådan en licens på plads. Derfor har FAI fået gjort sportslicenserne tilgængelige online på samme måde som vores eget medlemskort i Modelflyvning Danmark.

For dig som modelflyver betyder det, at du skal gøre følgende:

Udfyldt dette dokument - klik her

Den udfyldte blanket skal sendes til den e-mail adresse, der står anført i dokumentet.

HUSK: Når du udfylder skemaet til KDA er det vigtigt, at du i feltet "Er betaling overført" skriver: Ja. Er betalt af Modelflyvning Danmark.

Efter få dage kan du tjekke din status hos FAI via deres hjemmeside http://old.fai.org/about-fai/fai-sporting-licences

Du skal blot anvende formularen på siden med den e-mail du har opgivet ved fornyelsen.

Hvis du har en gyldig sportslicens modtager du en e-mail med et link til din sportslicens som du så kan printe ud efter behov eller blot vise den online til stævneledelsen.

Ved afholdelsen af internationale stævner i Danmark er det muligt at få en arrangøradgang som gør det muligt at tjekke alle stævnets piloter i FAI's database.

Din nye sportslicens vil få følgende udseende:

 

Sportslicens